O nás


Česká duchovní střediska se po celém světě nazývají Velehrad.

Česká duchovní služba v Německu existuje
 od roku 1951.
Je to duchovní a společensko
 - kulturní služba česky mluvícím občanům.

 V mnichovské arcidiecézi byla utvořena
 tzv. Česká katolická misie.
Nabízí pravidelné
 bohoslužby, přípravu a udílení svátostí,
 pastorační
a sociální činnost, vydává
 tiskoviny a spolupracuje s dalšími českými
 organizacemi a spolky. Její činnost není
 omezena pouze na Mnichov.
Další střediska jsou ve Stuttgartu, Frankfurtu
a Norimberku (Zirndorf).


Současným farářem je
P. Bohuslav Švehla.

  Administrativní práce mají na starost sekretářky
  Vendula Bílková a Marie Popeláková
, které se
  podílejí i na společensko-kulturních akcích.


                                                               
           


Bohoslužby

 Mše svaté jsou v kostele
 St. Stephan,
 Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hod.
  

 V českém jazyce 2. a 4. neděli
 v měsíci,
 ve slovenském 1. a 3. neděli
 v měsíci. Každou středu je v 18:00 hod. mše sv. na Velehradě (vyjma prázdnin
).

viz Aktuality/News

Společenské akce a setkávání

 Od léta 2009 má Česká misie
 k dispozici nové prostory
 - sál Velehrad, 
 v "Haus der Mission"

 Dachauerstrasse 23
.
 Zde je prostor pro setkávání,
 promítání a jiné aktivity
 viz "Kalendárium."

 
Na Velehradě se konají každé 2. úterý v měsíci přednášky, prezentace
nebo promítání. Pořadatelem je 
SVU - Společnost pro vědu a umění

ve spolupráci s Křesťanskou akademií.
Začátek je v
19:30 hodin.

1. středu v měsíci od 14:00 hodin mají setkání a zpívání naše ženy.


Kancelář

Česká Misie má své kanceláře v Klenzestr. 66, viz "Kontakt".

Misijní rada

Je grémium, které spolu s knězem připravuje program misie.
Podílí se na přípravě a realizaci duchovních, informačních a společenských
akcí.
Má pětiletý mandát, schází se 4 x ročně a v současné době ji tvoří
11 členů. Její předsedkyní je Marie Nevímová.
Členové jsou: Svatava Tutschka, Jaroslav Verner, Andrea Vernerová,
Marie Smolková, Erika Nicpon, Jan Šnevajs, Tomáš Mrtvý.
Členové z "úřadu": P. Bohuslav Švehla, Vendula Bílková a Marie Popeláková.

Misijní listy

Časopis Hlas svatého Cyrila a Metoda je obdoba farních listů.
Vychází 4 x ročně, již od roku 1956.
Propojuje krajany v celém Německu. Slovem i fotografiemi informuje
o minulých aktivitách misie, nabízí budoucí termíny. Je zasílán
krajanům i mimo Německo.

Jednotlivá střediska v Německu (Mnichov, Stuttgart, Frankfurt
a Norimberk (Zirndorf) mají své "regionální listy."
V nich jsou konkrétní informace a termíny bohoslužeb. Obsahově
se částečně překrývají.

Z Mnichova do Mnichova
(Mnichov, Bavorsko)
Český lístek (do) ze Stuttgartu
(Stuttgart a Baden - Württenberg)
Pozdrav z Mnichova do Frankfurtu
(střed a sever Německa)
Norimberská vlaštovka
(Norimberk a sever Bavorska)
Vycházejí 4 x ročně a podle potřeby.
 
 


NEWS:26.10. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin


30.10. nedělní
  bohoslužba
  v kostele
  St. Stephan
  9:45 hod.


30.10. Norimberk -
Zirndorf,
Kostel
Hl. Josef
der Arbeiter
(Unterkirche)
Bergstr. 20

1.11. Slavnost
  Všech svatých

  bohoslužba
  v kostele
  St. Stephan
  9:45 hod.

9.11. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

13.11. Vzpomínka
  na nedožité
  95. narozeniny
  Otce Karla Fořta

  bohoslužba
  v kostele
  St. Stephan
  9:45 hod.,
  pohoštění
  na Velehradě

16.11. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

17.11. Koncert
  k výročí 700.
  narození Karla IV.

  kostel St. Stephan
  začátek v 18 hodin

19.11. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16:00 hod.

20.11. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod. 
 
Misie Nemecko