O nás


Česká duchovní střediska se po celém světě nazývají Velehrad.

Česká duchovní služba v Německu existuje
 od roku 1951.
Je to duchovní a společensko
 - kulturní služba česky mluvícím občanům.

 V mnichovské arcidiecézi byla utvořena
 tzv. Česká katolická misie.
Nabízí pravidelné
 bohoslužby, přípravu a udílení svátostí,
 pastorační
a sociální činnost, vydává
 tiskoviny a spolupracuje s dalšími českými
 organizacemi a spolky. Její činnost není
 omezena pouze na Mnichov.
Další střediska jsou ve Stuttgartu, Frankfurtu
a Norimberku (Zirndorf).


Současným farářem je
P. Bohuslav Švehla.

  Administrativní práce mají na starost sekretářky
  Vendula Bílková a Marie Popeláková
, které se
  podílejí i na společensko-kulturních akcích.


                                                               
           


Bohoslužby

 Mše svaté jsou v kostele
 St. Stephan,
 Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hod.
  

 V českém jazyce 2. a 4. neděli
 v měsíci,
 ve slovenském 1. a 3. neděli
 v měsíci. Každou středu je v 18:00 hod. mše sv. na Velehradě (vyjma prázdnin
).

viz Aktuality/News

Společenské akce a setkávání

 Od léta 2009 má Česká misie
 k dispozici nové prostory
 - sál Velehrad, 
 v "Haus der Mission"

 Dachauerstrasse 23
.
 Zde je prostor pro setkávání,
 promítání a jiné aktivity
 viz "Kalendárium."

 
Na Velehradě se konají každé 2. úterý v měsíci přednášky, prezentace
nebo promítání. Pořadatelem je 
SVU - Společnost pro vědu a umění

ve spolupráci s Křesťanskou akademií.
Začátek je v
19:30 hodin.

1. středu v měsíci od 14:00 hodin mají setkání a zpívání naše ženy.


Kancelář

Česká Misie má své kanceláře v Klenzestr. 66, viz "Kontakt".

Misijní rada

Je grémium, které spolu s knězem připravuje program misie.
Podílí se na přípravě a realizaci duchovních, informačních a společenských
akcí.
Má pětiletý mandát, schází se 4 x ročně a v současné době ji tvoří
11 členů. Její předsedkyní je Marie Nevímová.
Členové jsou: Svatava Tutschka, Jaroslav Verner, Andrea Vernerová,
Marie Smolková, Erika Nicpon, Jan Šnevajs, Tomáš Mrtvý.
Členové z "úřadu": P. Bohuslav Švehla, Vendula Bílková a Marie Popeláková.

Misijní listy

Časopis Hlas svatého Cyrila a Metoda je obdoba farních listů.
Vychází 4 x ročně, již od roku 1956.
Propojuje krajany v celém Německu. Slovem i fotografiemi informuje
o minulých aktivitách misie, nabízí budoucí termíny. Je zasílán
krajanům i mimo Německo.

Jednotlivá střediska v Německu (Mnichov, Stuttgart, Frankfurt
a Norimberk (Zirndorf) mají své "regionální listy."
V nich jsou konkrétní informace a termíny bohoslužeb. Obsahově
se částečně překrývají.

Z Mnichova do Mnichova
(Mnichov, Bavorsko)
Český lístek (do) ze Stuttgartu
(Stuttgart a Baden - Württenberg)
Pozdrav z Mnichova do Frankfurtu
(střed a sever Německa)
Norimberská vlaštovka
(Norimberk a sever Bavorska)
Vycházejí 4 x ročně a podle potřeby.
 
 


NEWS:

27.11. 1. neděle adventní
  bohoslužba v kostele
  St. Stephan, 9:45 hod.
  žehnání adventních věnců
       

3.12. Mikulášská nadílka
  České centrum
  14.30 hod.
  viz "Aktuality"
   

4.12. 2. neděle adventní
  mše svatá v kostele
  St. Stephan v 9:45 hod.
  slovensky

4.12. Norimberk - Zirndorf,
Kostel Hl. Josef
der Arbeiter (Unterkirche)
Bergstr. 20, v 15:00 hod.

7.12. středeční
  bohoslužba
  v sále Velehradu
  v 18 hodin


10.12. Vánoční koncert
  dětský sbor
  Radost - Praha
  kostel St. Stephan
  17.00 hod.
   viz "Aktuality"

11.12. 3. neděle adventní
  mše svatá v kostele
  St. Stephan v 9:45 hod.


     

13.12. Vánoční poezie
  slovem - obrazem -
  hudbou

  sál Velehrad, 19:30
  viz "Aktuality"

14.12. středeční
  bohoslužba
  v sále Velehradu
  v 18 hodin

14.12. Česko zpívá
  koledy
, viz "Aktuality"

17.12. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16:00 hod.

18.12. 4. neděle adventní
  mše svatá v kostele
  St. Stephan v 9:45 hod.
  slovensky

18.12. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod. 
 
Misie Nemecko