Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

***********************************************************************Úterý 13. 3. zkouška sborového zpěvu v 19 hodin
                  sbor vede Petra Lavička
                  pokud máte zájem se připojit, jste srdečně vítáni

Středa 14. 3. bohoslužba v sále Velehradu, křížová cesta, začátek v 18 hodin

25. 3. Květná neděle - bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 28. 3. nebude bohoslužba v sále Velehradu

         

29. 3.  Zelený čtvrtek - bohoslužba a agapé v sále Velehradu v 18 hodin

30. 3. Velký pátek - Křížová cesta národů - St. Michael Kirche, začátek v 10 hodin

31. 3. Velikonoční vigilie - bohoslužba v kostele St. Stephan ve 20:30 hodin,
           slovensky

1. 4. Boží hod velikonoční
         bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin, česky

2. 4. Pondělí velikonoční
         bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin, česky

Středa 4. 4. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Neděle 8. 4. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

 
 


NEWS:


14.3. středeční
 bohoslužba,
 křížová cesta
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

17.3. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

18
.3. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

20.3. Sbor - zkouška
 v sále Velehradu
 v 19 hodin

21.3. středeční
 bohoslužba,
 křížová cesta
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

25.3. Květná neděle
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin

25.3. Norimberk
- Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

28.3. nebude středeční
 bohoslužba v sále
 Velehradu

29.3. Zelený čtvrtek
 bohoslužba a agapé
 v sále Velehradu
 v 18 hodin


30.3. Velký pátek
 Křížová cesta národů
 St. Michael Kirche
 začátek v 10 hodin

31.3. Velikonoční vigilie
 mše svatá v kostele
 St. Stephan ve 20:30 hodin

1.4. Boží hod velikonoční
 mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

2.4. Pondělí velikonoční
 mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

4.4. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

8.4. mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin 
 
Misie Nemecko