Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

***********************************************************************

Středa 10. 10. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 14. 10. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
                      vzpomínka na paní Jitku Hinštovou
                      Parte: zde

Středa 17. 10. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Středa 24. 10. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 28. 10. bohoslužba za oběti okupace před 50 lety,
a současně si připomeneme 100 let od vzniku Československa.
Chceme poděkovat Spolkové republice Německo i církvi za otevřenou
náruč pro ty, kteří před půl stoletím emigrovali z vlasti.

 
                     Kostel St. Stephan, v 9:45 hodin,
                      Pohoštění a matiné v sále Velehradu.

Středa 31. 10. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Čtvrtek 1. 11. Slavnost Všech svatých
                    bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 7. 11. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Neděle 11. 11. Svatá Anežka Česká
                      bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
 
 


NEWS:

     

10.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

14.10. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

14.10. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

17.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

20.10. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.


21.10. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

24.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

28.10. Bohoslužba
 za oběti okupace
 před 50 lety.

 Výročí 100 let od
 vzniku Československa.

 St. Stephan v 9:45 hodin
 matiné a pohoštění
 v sále Velehradu


31.10. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

1. 11. Slavnost
 Všech svatých

 bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

5. - 10. 11. Možnost osobní
 pouti do Říma

7.11. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

11.11. Svatá
 Anežka Česká

 bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko