Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

***********************************************************************

Středa 14. 11. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Středa 21. 11. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 25. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
                      bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 28. 11. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Sobota 1. 12. Mikulášská nadílka pro děti
  Srdečně zveme rodiče s dětmi na tradiční Mikulášskou nadílku
  do Českého centra v Prinzregentenstr. 7. Začátek je ve 14:30 hodin.
  Účast je potřeba nahlásit v Českém centru na tel. čísle 2102 4932
  nebo na E-mail adresu ccmunich@czech.czNeděle 2. 12. 1. neděle adventní
                     bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
                     zahájení nového církevního roku, žehnání adventních věnců

Středa 5. 12. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 9. 12. 2. neděle adventní
                      bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
 
 


NEWS:

     

14.11. bohoslužba
  v sále Velehradu
  v 18 hodin


17.11. Frankfurt

Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.


18
.11. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.


21.11. bohoslužba
  v sále Velehradu
  v 18 hodin

25.11. Slavnost
 Ježíše Krista Krále

 bohoslužba v kostele
 St.Stephan v 9:45 hodin


25.11. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

28.11. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

1.12. Mikulášská nadílka
 České centrum
 14:30 hodin
 viz "Aktuality"

2.12. 1. neděle adventní
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin
 slovensky

5.12. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

9.12. 2. neděle adventní
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin


 

 


 
 
Misie Nemecko