Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

*************************************************************************************************

Středa 5. 2. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 9. 2. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 12. 2. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Středa 19. 2. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 23. 2. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 26. 2. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Středa 4. 3. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 8. 3. Popelec umělců
                     bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin,
                     pohoštění v sále Velehradu

Středa 11.3. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Víkend 13. - 15. 3. Postní duchovní obnova ve Štěkni u Strakonic
v klášteře sester Congregatio Jesu
Obnovu provázejí: P. Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla
Cena za pobyt a jídlo: 1400 Kč (55 €)
přihlášky do konce února 2020 na Misii v Mnichově


 
 


NEWS:


5.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

9.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

12.2.
nebude
bohoslužba
v sále Velehradu

15.2. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

16.2. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin
v sále Velehradu
v 18 hodin

19.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

23.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

23.2. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

26.2. nebude bohoslužba
v sále Velehradu

4.3. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

8.3. Popelec umělců
bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin,
pohoštění v sále
Velehradu

11.3. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

Víkend 13.-15.3.
Exercicie
ve Štěkni
u Strakonic


 
 
Misie Nemecko