Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

***********************************************************************

Úterý 29. 5. zkouška sborového zpěvu v sále Velehradu v 19:30 hodin
                  sbor vede Petra Lavička
                  pokud máte zájem se připojit, jste srdečně vítáni


Středa 30. 5. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Čtvrtek 31. 5. Fronleichnam, Slavnost Těla a Krve Páně
                    bohoslužba na Marienplatz v 9:00 hodin
                    průvod v krojích přes Odeonsplatz na Königsplatz

Neděle 3. 6. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 6. 6. 2018 nebude bohoslužba v sále Velehradu
                 
Neděle 10. 6. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Neděle 24. 6. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin


                                                           
Sobota 7. 7. Pouť do Ellwangen
                   přihlášky na Misii

 
  Neděle 8. 7. Oslava sv. Cyrila a Metoděje

  bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
  pohoštění na Velehradě

 
 


NEWS:

     

6.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

10.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

13.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

16.6. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

17.6. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

20.6. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

24.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


24.6. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

27.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

4.7. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

7.7. Pout`do Ellwangen

8.7. Slavnost sv. Cyrila
       a Metod
ěje
 
bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko