Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.
Středa 17. 1. bohoslužba v sále Velehradu v 18:00 hodin


Středa 24. 1. bohoslužba v sále Velehradu v 18:00 hodin

Neděle 28. 1.
bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 31. 1. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Neděle 11. 2. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin


Víkend 16. - 18. 2. Postní duchovní obnova ve Štěkni u Strakonic

klášter Congregatio Jezu
cena za ubytování a jídlo: 1250 Kč (50 €)
spolupracují: jáhen Josef Jonáš
                   P. Bohuslav Švehla


Neděle 25. 2. Popelec umělců a volby do České misijní rady
                    bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
                    program a pohoštění na Velehradě

    

 
 


NEWS:

17.1. středeční
 bohoslužba

 v sále Velehradu

 v 18 hodin

20.1. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

21.1. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

24.1. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu

 v 18 hodin

28.1. mše svatá
 v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hod.

31.1. nebude
 středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu

4.2. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.


11.2. mše svatá
 v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hod.

16.-18.2. Duchovní
 obnova
ve Štěkni
 u Strakonic

25.2. Popelec
 umělců

 mše svatá
 v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hod.
 Volby do České
 misijní rady
 
 
Misie Nemecko