Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.

In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal “Velehrad” um 18:00 tschechischer Gottesdienst statt,
und um ca. 19:00 anschließend Stammtisch.


 


Středeční bohoslužby v sále Velehradu nebudou od 26. 7. do 12. 9. 2017


Neděle 10. 9. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 13. 9. bohoslužba v sále Velehradu v 18:00 hodin

Středa 20. 9. bohoslužba v sále Velehradu v 18:00 hodin

Sobota 23. 9. Stadtwallfahrt nach Maria Eich bei Planegg
                         Ve 14 hodin začíná pouť v Gräfelfing,
                         v 15 hodin je bohoslužba v Maria Eich.
                         Bohoslužbu vede světící biskup Robert Graf zu Stolberg.

Neděle 24. 9. Svatováclavská pouť
slavnostní bohoslužba v kostele
St. Stephan v 9:45 hodin.
Pohoštění na Velehradě.

Neděle 24. 9. Gottesdienst der Nationen (každoroční bohoslužba všech
                         cizojazyčných misií v mnichovské arcidiecézi)

                         Frauenkirche v 17.30 hodin


****************************************************************************************
 


Tři věci


tři věci, které máme milovat: odvahu, mírnost, pravdu

tři věci, které máme nenávidět: hrubost, pýchu, závist

tři věci, o které máme prosit: pokoj, víru, čisté srdce

tři věci, kterých se máme varovat: lenost, žárlivost a planých řečí

tři věci, které máme ovládat: myšlenky, jazyk a způsob života

tři věci, na které máme myslet: život, smrt a věčnost.


     
Drei Dinge

drei Dinge, die wir lieben sollen: Mut, Sanftmut, Wahrheit

drei Dinge, die wir hassen sollen: Grobheit, Stolz, Neid

drei Dinge, um die wir bitten sollen: Friede, Glauben, reines Herz

drei Dinge, die wir meiden sollen: Faulheit, Eifersucht, eitle Reden

drei Dinge, die wir beherrschen sollen: Gedanken, Zunge, Lebensart

drei Dinge, an die wir denken sollen: Leben, Tod und Ewigkeit