Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

***********************************************************************

   

         Buď vůle Tvá…

Bože, tys nám dal naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých
 vstaneme k věčnému životu i my.

Oznamujeme všem,
že paní

Marta Blažek
zemřela po dlouhé nemoci
31. srpna 2018 ve věku 83 let.


Zádušní mše svatá bude v pátek 7. září 2018 v 11,30 hodin
v kostele sv. Terezie z Lisieux, Kobyliské náměstí 1000/1, 180 02 Praha 8.
Po ní bude uložena do rodinného hrobu na Ďáblickém hřbitově.

V Mnichově na ni vzpomeneme při mši svaté
v neděli 9. září 2018 v 9,45 hodin v kostele sv. Štěpána.


Josef Blažek - bratr                   
Kodymova  2539/8
158 00 Praha                                            P. Bohuslav Švehla
                                                               Česká duchovní služba v Mnichově


***********************************************************************

Neděle 9. 9. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 12. 9. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Středa 19. 9. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 23. 9. Svatováclavská pouť
slavnostní bohoslužba v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

pohoštění na Velehradě


Neděle 23. 9. Gottesdienst der Nationen
                    s kardinálem Reinhardem Marxem, Frauenkirche v 17:30 hodin

Středa 26. 9. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Středa 3. 10. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Středa 10. 10. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 14. 10. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 17. 10. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Středa 24. 10. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 28. 10. bohoslužba za oběti okupace před 50 lety,
 a současně si připomeneme 100 let od vzniku Československa.
 
                     kostel St. Stephan, v 9:45 hodin