Frankfurt

Adresa: Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt - Oberrad

Termíny:

sobota 17. 3. 2018 v 16:00 hodin

sobota 21. 4. 2018 v 16:00 hodin, velikonoční bohoslužba

sobota 19. 5. 2018 v 16:00 hodin, Svatodušní bohoslužba
                                                  Mše národů (Dóm)
sobota 16. 6. 2018 v 16:00 hodin


v červenci a srpnu nebudou ve Frankfurtu české bohoslužby

sobota 15. 9. 2018 v 16:00 hodin, Svatá Ludmila a svatý Václav


Slovenské bohoslužby:

první, třetí (pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

Po každé bohoslužbě máme pohoštění a setkání ve farním sále.

Srdečně zveme!

 
 


NEWS:

     

25.4. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

25.4. zkouška sboru v sále
 Velehradu v 19:00 hodin


29.4. Norimberk
- Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

9.5. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin

13.5. Den matek,
 
bohoslužba za členy
 Rádia Svobodná
 Evropa

 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin
 pohoštění v sále Velehradu

16. 5. Oslava sv. Jana
 Nepomuckého

 Asamkirche v 17:00 hodin

16.5. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

19.5. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

20.5. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod. 
 
Misie Nemecko