Frankfurt

Adresa: Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt - Oberrad

Termíny:

Sobota  19. 12. 2020 ve 15:00 hodin - advent

Sobota  16. 1. 2021 ve 15:00 hodin

Sobota  20. 2. 2021 ve 15:00 hodin


Slovenské bohoslužby:

první, třetí (pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

Po každé bohoslužbě máme pohoštění a setkání ve farním sále.

Srdečně zveme!

 
 


NEWS:Na nedělní mše svaté
je nutné nahlásit účast
a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího
pátku na e-mail:
misie@misie-
nemecko.com


10.1. Svátek Křtu Páně
bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10:00 hod.

13.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin


16.1. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30
bohosluža v 15 hod.

17.1. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

20.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

24.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 10:00 hodin

27.1. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

31.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

 
 
Misie Nemecko