Frankfurt

Adresa: Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt - Oberrad

Termíny:


sobota 13. 4. 2019 v 16:00 hodin - "Květná sobota" s pašijemi

sobota 18. 5. 2019 v 16:00 hodin - Velikonoční mariánská bohoslužba

sobota 15. 6. 2019 v 16:00 hodin - modlitba litanií k Srdci Ježíšovu

v červenci a srpnu nebudou české bohoslužby

sobota 14. 9. v 16:00 hodin - Svatá Ludmila a svatý Václav

Slovenské bohoslužby:

první, třetí (pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

Po každé bohoslužbě máme pohoštění a setkání ve farním sále.

Srdečně zveme!

 
 


NEWS:10.7. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

14.7. Oslava
 sv. Cyrila a Metoděje

 slavnostní bohoslužba

 v kostele
St. Stephan
 v 9:45 hodin,

 pohoštění

 na Velehradě

17.7. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

28.7. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

18.8. Stuttgart
 kostel St. Clemens
 Lortzingstr. 21
 14:30 hodin


14.9. Frankfurt
 Kostel Herz Jezu
 Mathildenstr. 30
 16 hod.
 
 
Misie Nemecko