Frankfurt

Adresa: Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt - Oberrad

Termíny:


Freitag, 13. März 2020: Bistum sagt alle öffentlichen Gottesdienste
ab.
Das Bistum sagt aufgrund der Lage im Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 (Coronavirus) alle öffentlichen Gottesdienste ab.
Diese Regelung gilt ab sofort bis zum 19. April.

Pátek 13. března 2020: biskupství zrušilo všechny veřejné
bohoslužby
. Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie COVID - 19
(Coronavirus) ruší biskupství všechny veřejné bohoslužby.
Toto nařízení platí až do 19. dubna.Slovenské bohoslužby:

první, třetí (pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

Po každé bohoslužbě máme pohoštění a setkání ve farním sále.

Srdečně zveme!