Alpy-Steinplatte

2010-Alpy-Steinplate
maskovani v kapradi
foto v kapradi
putovani alpskou prirodou
Steinplatte
kaplicka ze dreva
kravy na pastve
cesta k vyhlidce
vyhlidka
vzdelavaci nastenka o pravekych zviratech
vzdelavaci nastenka
koralove utesy
koralove utesy
Windroschen
Steinplatte
Steinplatte
smerovnik
pauza na kamenech
odpocinek
lyzarske centrum
utesy skal
Steinplatte
u info nastenky
info nastenka
Steinplatte
zastaveni v hospudce
po drevene stezce
orel
stresni stit
  
 
 


NEWS:


18.5. Frankfurt
 Kostel Herz Jezu
 Mathildenstr. 30
 16 hod.


19.5. Stuttgart
 kostel St. Clemens
 Lortzingstr. 21
 14:30
hodin

22.5. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin


26.5. mše svatá
 v kostele
St. Stephan
 v 9:45 hodin


26.5. Norimberk-Fürth
 Kostel Christkönig
 Friedrich-Ebert-Straße 5
 v 15 hodin

29.5. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu


30.5. Nanebevstoupení
 Páně
, mše svatá
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin


5.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu


9.6. Seslání Ducha
 Svatého,
mše svatá
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin


12.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu


19.6. bohoslužba v sále
 Velehradu v 18 hodin
 
 
Misie Nemecko