Alpy-Steinplatte

2010-Alpy-Steinplate
maskovani v kapradi
foto v kapradi
putovani alpskou prirodou
Steinplatte
kaplicka ze dreva
kravy na pastve
cesta k vyhlidce
vyhlidka
vzdelavaci nastenka o pravekych zviratech
vzdelavaci nastenka
koralove utesy
koralove utesy
Windroschen
Steinplatte
Steinplatte
smerovnik
pauza na kamenech
odpocinek
lyzarske centrum
utesy skal
Steinplatte
u info nastenky
info nastenka
Steinplatte
zastaveni v hospudce
po drevene stezce
orel
stresni stit
  
 
 


NEWS:


26.1. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


26.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

29.1. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

5.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

9.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

12.2. nebude
bohoslužba
v sále Velehradu

15.2. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

16.2. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin
v sále Velehradu
v 18 hodin

19.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

23.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko