Svatá Hora

Svatá Hora
Mariánská bazilika na Svaté Hore
brána k bazilice
Svatá Hora
Svaté schody
u svatých schodu
Svatá Hora
kriz patera Toufara
kriz patera Toufara
studna
v jídelne
Svatá Hora
 
 
 


NEWS:

Arcibiskupství
zrušilo všechny
veřejné
bohoslužby
viz "Aktuality"

 
 
Misie Nemecko