Login

Dieses System darf ausschließlich von autorisierten Personen genutzt werden

 
 


NEWS:
Na nedělní mše svaté
je nutné nahlásit účast
a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího
pátku na e-mail:
misie@misie-
nemecko.com


28.10. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.
vzpomínka a modlitba
zemřelé

1.11. Slavnost Všech
svatých
, bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 10:00 hod., slovensky

4.11. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

8.11. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10:00 hod.

11.11. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

14.11. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30
bohosluža v 15 hod.


15.11. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

18.11. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

22.11. Slavnost
Ježíše Krista Krále
bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10:00 hod.

25.11. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

29.11. 1. Advent
bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10:00 hod.

29.11. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

 
 
Misie Nemecko