Ellwangen


2012-Ellwangen
veze kostelu
kostel sv. Vita
mse svata v kostele sv. Vita
mse svata
mse svata
mse svata
mse svata
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
u pametni desky sv. Metodeje
pametni deska sv. Metodeje
kytice u pametni desky sv. Metodeje
kouzelna trumpeta pana farare
u pametni desky sv. Metodeje
spolecne foto u pametni desky sv. Metodeje
spolecne foto u pametni desky sv. Metodeje
spolecne foto u pametni desky sv. Metodeje
exercicni dum na Schönenbergu
pan farar Svehla s kytarou
P. Waldemar Obrebski
P. Zbignew Ponichtera
predani daru panu farari
zpivani narodnich pisni
dobra nalada po obede
zpivani narodnich pisni
pan Vladimir Benes
kaple v exercicnim dome
jahen Josef Jonas u varhan
marianska poboznost
marianska poboznost
marianska poboznost
kostel Schönenberg
skupinka u kostela
kostel Schönenberg
socha panny Marie
zpivani na rozlouceni u autobusu
 
 
 


NEWS:
Na nedělní mše svaté
je nutné nahlásit účast
a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího
pátku na e-mail:
misie@misie-
nemecko.com


9.9. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

13.9. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10 hod.

16.9. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

19.9. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30
bohosluža v 15 hod.


20.9. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.

23.9. bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

27.9. sv. Václav
bohoslužba v kostele
St. Stephan v 10:00 hod.

30.9.bohoslužba v kostele
St. Stephan v 18:30 hod.

4.10. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin
 
 
Misie Nemecko