Ain KarimAin Karim, kde se
setkala Panna Maria
se svou příbuznou
Alžbětou, je dnes malé
romantické městečko,
stále více pohlcované
rychle se rozpínajícím
Jeruzalémem.


Na okraji města, na místě setkání obou žen (podle tradice zde stálo letní
sídlo Zachariáše) stojí kostel sv. Alžběty. V kryptě je možné navštívit
prastarou studnu. V areálu svatého místa jsou panely ve 42 jazycích
s modlitbou "Magnifikat - Velebí má duše Pána." Český panel je z r. 1954.


Uprostřed města (na místě
Zachariášova domu, kde se
Jan Křtitel narodil) je významný
kostel sv. Jana. Pod kostelem
je "Jeskyně narození Jana
Křtitele" s latinským nápisem:
"Zde se narodil Předchůdce
Páně." Původní kaple byla
vybudována již v 1. století,
nahradil ji větší kostel, který
byl pětkrát zničen a znovu
vystavěn. Současná stavba
je z r. 1885.


Před kostelem je vysokou zdí obehnaný
dvůr, na kterém jsou umístěny panely
z vypalovaných glazurovaných dlaždic.
Je na nich Zachariášův chvalozpěv
"Benediktus - Pochválen buď Hospodin,
Bůh Izraele" v mnoha jazycích.

Český panel "Benediktus" (najdeme blízko brány
do areálu) má rám zdobený erby Čech, Moravy
a Slezska a znaky jejich diecézí. Pořídili jej a zaplatili
čeští krajané v Mnichově. Věnování mnichovských
krajanů se bohužel z panelu ztratilo."Na jaře v roce 1990 se česko - slovenská skupinka krajanů vydala na pouť
do Svaté země. Jedno z míst, které jsme navštívili, byl i Ain Karim. Tam byl
nedávno umístěn panel ve slovenštině, vedle něho bylo volné místo.
Spontánně jsme se rozhodli pro pořízení českého panelu a místo jsme ihned
rezervovali.
Panel navrhl český heraldik Aleš Zelenka, byly vyrobeny šablony pro
dlaždice s erby. Samotná výroba panelů je výsadní právo palestinské
řemeslnické manufaktury. Jejich řemeslníci jsou světově uznávaní umělci
filigránské techniky.
Pod vedením tehdejšího mnichovského faráře ThDr. Jana Bárty jsme sbírali
peníze. Na podzim jsme se znovu do Ain Karim vydali, panel zaplatili a těšili
se na jeho brzské zhotovení. Kvůli Intifádě v Izraeli (nepokoje mezi
Palestinci a Židy) se práce pozdržely.
V lednu 1992 byl český panel umístěn na zeď dvora a v únoru 1992 jej
slavnostně požehnal biskup Karel Otčenášek z Hradce Králové.
Díky všem (zvlášť českým a slovenským kněžím), kteří na panel přispěli
i všem, kteří se o něj starají."

Dr.phil. Zdenka Petra Planeta

              

 
 


NEWS:
23.10. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin.
Prezentace knihy

Mons. Antona Otte
s Ackermann
Gemeinde

27.10. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

27.10. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

30.11. nebude
bohoslužba v sále
Velehradu

1.11.
Slavnost
všech svatých

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

6.11. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

10.11. Svatá
Anežka Česká

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

13.11. nebude
bohoslužba v sále
Velehradu

16.11. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

17.11. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin

20.11. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

24.11.
Slavnost
Ježíše Krista Krále

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin
pohoštění na Velehradě


 
 
Misie Nemecko