Kalendárium 2017

Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2017

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě
(vyjma prázdnin
)
1. 1.       Novoroční bohoslužba,
slovenská bohoslužba
6. 1.       Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
8. 1.       Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba


12. 3.       Popelec umělců, pohoštění na Velehradě

17.-19. 3.  Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                (pátek - neděle)
Velikonoce                     

9. 4.        Květná neděle, česká bohoslužba
13. 4.      Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
14. 4.      Velký pátek, Křížová cesta národů
15. 4.      Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
16. 4.      Boží hod velikonoční, slovenská bohoslužba
17. 4.      Pondělí velikonoční, česká bohoslužba  

14. 5.     Návštěva biskupa Václava Malého v Mnichově,
             v 10.30 hodin bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
             Svátek matek,
            
oběd a setkání ve farním sále St. Peter

16. 5.     Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


Letnice

4. 6.        Seslání Ducha svatého, slovenská bohoslužba
2. - 5. 6.   Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
5. 6.         Pondělí svatodušní
                Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

15. 6.       Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích

1. 7.         Pouť do Ellwangen - 45. výročí
9. 7.         Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                pohoštění na Velehradě

24. 9.       Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě
24. 9.       Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin

1.11.        Slavnost Všech svatých, česká bohoslužba
2.11.        Dušičky, slovenská bohoslužba
26.11.      Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba
2.12.        Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin
3.12.        1. neděle adventní, slovenská bohoslužba


Vánoce 2017

24.12.      Štědrý den, 11h zpívání koled na Viktualienmarktu
               Půlnoční bohoslužba
25.12.      Boží hod vánoční
26.12.      Svátek sv. Štěpána
1.1. 2018  Nový rok