Kalendárium 2018

Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2018

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě
(vyjma prázdnin
)1. 1.        Novoroční bohoslužba,
slovenská bohoslužba
6. 1.        Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
14. 1.      Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba

16.-18. 2.   Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                 (pátek - neděle)

25. 2.         Popelec umělců, Volby do České misijní rady,
                 pohoštění na VelehraděVelikonoce                     

25. 3.        Květná neděle, česká bohoslužba
29. 3.        Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
30. 3.        Velký pátek, Křížová cesta národů
31. 3.        Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
  1. 4.        Boží hod velikonoční, česká bohoslužba
  2. 4.        Pondělí velikonoční, česká bohoslužba  

13. 5.        Bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
                Svátek matek,
               
pohoštění na Velehradě

16. 5.        Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


Letnice

20. 5.         Seslání Ducha svatého, slovenská bohoslužba
18. - 21. 5.  Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
21. 5.          Pondělí svatodušní
                  Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

31. 5.         Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích

2. - 9. 6.     Svatý Martin I. - Wanderwoche, Dolomity

7. 7.           Pouť do Ellwangen - 46. výročí
8. 7.           Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                  pohoštění na Velehradě

23. 9.          Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě
30. 9.          Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin

29./30. 9. - 6. 10.  Svatý Martin II. - Wanderwoche, Dolomity

1.11.           Slavnost Všech svatých, česká bohoslužba
2.11.           Dušičky, slovenská bohoslužba
25.11.         Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba
1.12.           Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin
2.12.           1. neděle adventní, slovenská bohoslužba


Vánoce 2018

24.12.         Štědrý den, 11h zpívání koled na Viktualienmarktu
                  Půlnoční bohoslužba
25.12.         Boží hod vánoční
26.12.         Svátek sv. Štěpána
1.1. 2019     Nový rok 
 


NEWS:

     

5.12. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

8.12. Adventně-vánoční
 koncert
dětského sboru
 Medvíďata
z Českého
 Krumlova

 kostel St. Stephan,
 17 hodin, viz "Aktuality"

9.12. 2. neděle adventní
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin

 

11.12. Vánoční poezie
 slovem-obrazem-hudbou

 tradiční pořad SVU
 s paní Eliškou Cikl
 a jejími hosty

 České centrum,
 19:30 hodin

12.12. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

"Česko zpívá koledy"
 zpívání koled
 na Konigsplatz 3
 v 19:30 hodin
 viz "Aktuality"

15.12. Frankfurt
 kostel Herz Jezu
 Mathildenstr. 30
 16:00 hodin

16.12. 3. neděle adventní
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin, slovensky

16.12. Stuttgart
 kostel St. Clemens
 Lortzingstr. 21
 14:30 hodin


 25.12. Norimberk-Fürth
 kostel Christkönig
 Friedrich-Ebert-Straße 5
 v 15 hodin

19.12. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

23.12. 4. neděle adventní
 mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko