Kalendárium 2018





Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2018

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě
(vyjma prázdnin
)



1. 1.        Novoroční bohoslužba,
slovenská bohoslužba
6. 1.        Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
14. 1.      Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba

16.-18. 2.   Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                 (pátek - neděle)

25. 2.         Popelec umělců, Volby do České misijní rady,
                 pohoštění na Velehradě



Velikonoce                     

25. 3.        Květná neděle, česká bohoslužba
29. 3.        Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
30. 3.        Velký pátek, Křížová cesta národů
31. 3.        Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
  1. 4.        Boží hod velikonoční, česká bohoslužba
  2. 4.        Pondělí velikonoční, česká bohoslužba  

13. 5.        Bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
                Svátek matek,
               
pohoštění na Velehradě

16. 5.        Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


Letnice

20. 5.         Seslání Ducha svatého, slovenská bohoslužba
18. - 21. 5.  Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
21. 5.          Pondělí svatodušní
                  Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

31. 5.         Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích

2. - 9. 6.     Svatý Martin I. - Wanderwoche, Dolomity

7. 7.           Pouť do Ellwangen - 46. výročí
8. 7.           Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                  pohoštění na Velehradě

23. 9.          Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě
30. 9.          Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin

29./30. 9. - 6. 10.  Svatý Martin II. - Wanderwoche, Dolomity

1.11.           Slavnost Všech svatých, česká bohoslužba
2.11.           Dušičky, slovenská bohoslužba
25.11.         Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba
1.12.           Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin
2.12.           1. neděle adventní, slovenská bohoslužba


Vánoce 2018

24.12.         Štědrý den, 11h zpívání koled na Viktualienmarktu
                  Půlnoční bohoslužba
25.12.         Boží hod vánoční
26.12.         Svátek sv. Štěpána
1.1. 2019     Nový rok



 
 


NEWS:

     

10.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

14.10. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

14.10. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

17.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

20.10. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.


21.10. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

24.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

28.10. Bohoslužba
 za oběti okupace
 před 50 lety.

 Výročí 100 let od
 vzniku Československa.

 St. Stephan v 9:45 hodin
 matiné a pohoštění
 v sále Velehradu


31.10. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

1. 11. Slavnost
 Všech svatých

 bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

5. - 10. 11. Možnost osobní
 pouti do Říma

7.11. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

11.11. Svatá
 Anežka Česká

 bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko