Kalendárium 2019

Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2019

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě
(vyjma prázdnin
)01.01.       Novoroční bohoslužba,
česká bohoslužba
06.01.       Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
13.01.       Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba

10.03.        Popelec umělců, pohoštění na Velehradě
15.-17.03.  Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                  (pátek - neděle)Velikonoce                     

14.04.        Květná neděle, česká bohoslužba
18.04.        Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
19.04.        Velký pátek, Křížová cesta národů
20.04.        Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
21.04.        Boží hod velikonoční, česká bohoslužba
22.04.        Pondělí velikonoční, česká bohoslužba  

12.05.        Bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
                  Svátek matek,
                  
pohoštění na Velehradě

16.05.        Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


01.-08.06.  Svatý Martin - Wanderwoche, Dolomity


Letnice

09.06.         Seslání Ducha svatého, česká bohoslužba
07.-10.06.   Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
10.06.         Pondělí svatodušní
                   Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

20.06.        Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích
23.06.        Návštěva biskupa Václava Malého v Mnichově
                  Bohoslužba v kostele St. Stephan,
                  pohoštění ve farním sále St. Peter

06.07.        Pouť do Ellwangen - 47. výročí
14.07.        Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                  pohoštění na Velehradě

22.09.        Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin
29.09.        Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě

01.11.         Slavnost Všech svatých, česká bohoslužba
02.11.         Dušičky, slovenská bohoslužba
24.11.         Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba
07.12.         Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin
01.12.         1. neděle adventní, slovenská bohoslužba


Vánoce 2019

24.12.           Štědrý den, 11:30 h zpívání koled na Viktualienmarktu
                     Půlnoční bohoslužba
25.12.           Boží hod vánoční
26.12.           Svátek sv. Štěpána
01.01.2020   Nový rok 
 


NEWS:


26.1. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


26.1. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

29.1. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

5.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

9.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

12.2. nebude
bohoslužba
v sále Velehradu

15.2. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

16.2. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin
v sále Velehradu
v 18 hodin

19.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

23.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko