Kalendárium 2019

Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2019

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě
(vyjma prázdnin
)1. 1.        Novoroční bohoslužba,
česká bohoslužba
6. 1.        Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
13. 1.      Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba

10. 3.         Popelec umělců, pohoštění na Velehradě
15.-17. 3.   Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                 (pátek - neděle)Velikonoce                     

14. 4.        Květná neděle, česká bohoslužba
18. 4.        Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
19. 4.        Velký pátek, Křížová cesta národů
20. 4.        Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
21. 4.        Boží hod velikonoční, česká bohoslužba
22. 4.        Pondělí velikonoční, česká bohoslužba  

12. 5.        Bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
                Svátek matek,
               
pohoštění na Velehradě

16. 5.        Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


1. - 8. 6.     Svatý Martin - Wanderwoche, Dolomity


Letnice

9. 6.         Seslání Ducha svatého, česká bohoslužba
7. - 10. 6.  Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
10. 6.        Pondělí svatodušní
                Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

20. 6.        Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích
23. 6.        Návštěva biskupa Václava Malého v Mnichově
                 Bohoslužba v kostele St. Stephan,
                 pohoštění ve farním sále St. Peter

6. 7.           Pouť do Ellwangen - 47. výročí
14. 7.         Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                  pohoštění na Velehradě

22. 9.          Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin
29. 9.          Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě

1.11.           Slavnost Všech svatých, česká bohoslužba
2.11.           Dušičky, slovenská bohoslužba
24.11.         Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba
-.12.            Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin
1.12.           1. neděle adventní, slovenská bohoslužba


Vánoce 2019

24.12.         Štědrý den, 11:30 h zpívání koled na Viktualienmarktu
                  Půlnoční bohoslužba
25.12.         Boží hod vánoční
26.12.         Svátek sv. Štěpána
1.1. 2020     Nový rok 
 


NEWS:


Středeční bohoslužby
na Velehradě nebudou
od 24. 7. – 11. 9. 2019

14.9. Frankfurt
 Kostel Herz Jezu
 Mathildenstr. 30
 16 hod.

15.9. Stuttgart
 kostel St. Clemens
 Lortzingstr. 21
 14:30 hodin

18.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

22.9. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin

22.9. Gottesdienst
 der Nationen
 Frauenkirche
 v 17:30 hodin

25.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

29.9. Svatováclavská
 pouť,
bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin,
 pohoštění
 na Velehradě

6.10. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

 
 
Misie Nemecko