Kalendárium 2020

Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2020

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě, Dachauer Str. 23
(vyjma prázdnin
)


01.01.       Novoroční bohoslužba,
česká bohoslužba
06.01.       Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
12.01.       Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba


08.03.        Popelec umělců, pohoštění na Velehradě
13.-15.03.  Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                  (pátek - neděle)Velikonoce                     

05.04.        Květná neděle, slovenská bohoslužba
09.04.        Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
10.04.        Velký pátek, Křížová cesta národů
11.04.        Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
12.04.        Boží hod velikonoční, česká bohoslužba
13.04.        Pondělí velikonoční

10.05.       
Bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
                  Svátek matek,
                  
pohoštění na Velehradě

14.05.        Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


06.-13.06.  Svatý Martin - Wanderwoche, Dolomity


Letnice

21.06.         Seslání Ducha svatého, česká bohoslužba
29.5.-1.6.    Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
01.06.         Pondělí svatodušní
                   Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

11.06.        Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích

04.07.        Pouť do Ellwangen - 48. výročí
12.07.        Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                  pohoštění na Velehradě

                  Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin
27.09.        Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě

01.11.         Slavnost Všech svatých, slovenská bohoslužba
02.11.         Dušičky, česká bohoslužba
22.11.         Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba

29.11.         1. neděle adventní
05.12.         Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin


Vánoce 2020

24.12.           Štědrý den, 11:30 h zpívání koled na Viktualienmarktu
                     Půlnoční bohoslužba
25.12.           Boží hod vánoční
26.12.           Svátek sv. Štěpána
01.01.2021   Nový rok


 
 


NEWS:Na nedělní mše svaté
je nutné nahlásit účast
a počet osob a to vždy
nejpozději do předchozího
pátku na e-mail:
misie@misie-
nemecko.com


21.4. bohoslužba

 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

25.4. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

25.4. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15:00 hodin

28.4. bohoslužba
 v kostele St. Stephan

 v 18:30 hodin

5.5. bohoslužba

 v kostele St. Stephan

  v 18:30 hodin

9.5. Den matek
 a bohoslužba
 za členy Rádia
 svobodná Evropa,

 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

12.5. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 18:30 hodin


15.5. Frankfurt
(Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30)
bohoslužba v 15:00 hod.

16.5. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
bohoslužba ve 14:30 hod.


19.5. Oslava sv. Jana
 Nepomuckého,

 bohoslužba,
 Asamkirche,
 17:00 hodin
 (svoji účast je nutné
 nahlásit v Ackermann-
 Gemeinde München)


23.5. Boží hod
 svatodušní

 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin

24.5. Svatodušní
 pondělí
 bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 10 hodin
 slovensky 
 
Misie Nemecko