Farní listy 2019
Léto 2019


Hlas sv. Cyrila a Metoda - Léto 2019.pdf

Z Mnichova do Mnichova 2/2019.pdf

Stuttgart, Frankfurt, Norimberk 2/2019.pdfPodzim 2019

Hlas sv. Cyrila a Metoda - Podzim 2019.pdf

Z Mnichova do Mnichova 3/2019.pdf

Stuttgart, Frankfurt, Norimberk 3/2019.pdfZima 2019

Stuttgart, Frankfurt, Norimberk 4/2019.pdf 
 


NEWS:


5.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

9.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

12.2.
nebude
bohoslužba
v sále Velehradu

15.2. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

16.2. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin
v sále Velehradu
v 18 hodin

19.2. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

23.2. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

23.2. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

26.2. nebude bohoslužba
v sále Velehradu

4.3. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

8.3. Popelec umělců
bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin,
pohoštění v sále
Velehradu

11.3. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

Víkend 13.-15.3.
Exercicie
ve Štěkni
u Strakonic


 
 
Misie Nemecko