Ohlédnutí 2012


24.12.2012 Štědrý den – zpívání koled na Viktualienmarktu

Tato tradice vznikla v Mnichově kolem roku 1980.
Naši krajané i v emigraci slavili vánoční svátky tak, jak bylo v Čechách a na
Moravě zvykem. Ale narozdíl od rodné země není kapr v Bavorsku oblíbenou
rybou a marně byste ho hledali na zdejší štědrovečerní tabuli.
Tehdy jako jediné místo v Mnichově, kde se dal koupit čerstvý kapr, byl
nejznámější mnichovský trh – Viktualienmarkt. A tak se zde dopoledne
scházeli čeští krajané, popovídali si, zazpívali si koledy a popřáli si
šťastné a veselé Vánoce.
S příchodem pana faráře Švehly do Mnichova (1999), je toto štědrodenní
setkání obohaceno o zpívání koled s kytarou.
Naši krajané se scházejí každoročně v 11 hodin, aby si nejen popřáli
krásné svátky, ale i s chutí zazpívali oblíbené koledy.

Historie Křesťanských vánočních koled sahá do 13. století. Podle legendy
je autorem první koledy svatý František z Assisi (1181 – 1226).

   „Půlnoční mše svatá“
    bývá ve slovenském
    jazyce v kostele
    sv. Štěpána ve 23 hodin.


15. 12. 2012 Koncert souboru Rolnička Praha

Ten, kdo si v předvánočním shonu udělal
čas a přijal pozvání
do kostela sv. Štěpána
na koncert souboru Rolnička Praha
, si jistě
nadělil jeden z nejkrásnějších vánočních
dárk
ů... a to radost z hudby a krásy
vánočních písní.Koncert organizovalo České centrum ve spolupráci s Českou misií
.


12. 12. 2012 Česko zpívá koledy

Ve středu v 18 hodin se rozezněla náměstí mnohých českých měst pěti
vybranými českými koledami. Letos se k této adventní akci, kterou pod
názvem "Česko zpívá koledy" pořádala redakce regionálního Deníku,
připojili i krajané v zahraničí. Na mnichovském vánočním trhu na
náměstíčku Rindermarkt se nás sešlo asi 40, pod hudebním vedením
faráře Bohuslava Švehly. A když už jsme se tak pěkně sešli, nezůstali
jsme jen u těch pěti vybraných koled, ale přidali jsme i některé další.
                                                                             Jaroslav Verner
    


5. a 13. 12. 2012 Adventní adorace


Je důležité se umět zastavit a poděkovat.
Otevřít srdce Pánu. Naslouchat. V čase
adventním má adorace veliký význam.
Je to
vnitřní ztišení, které vnáší mír do duše každého
z nás.
Jistě ti, kteří přišli na Velehrad, si kousek
pokoje odnesli s sebou do svých domovů.
1. - 2. 12. 2012 Mikulášská nadílka


První prosincovou sobotu i neděli zavítal mezi děti do Českého centra
sv. Mikuláš. Z nebeských výšin si na pomoc s nadílkou povolal dva anděly
a z pekla - pro případné zlobivce, samotného čerta.
Paní učitelky z "České školy bez hranic" měly s dětmi připravené pěkné
pásmo říkanek, písniček, her a tanečků. Sv. Mikuláš byl velmi potěšen
a slíbil, že přijde za rok rád znovu. 

29. 11. 2012 Neznámý soused?

Za spolupráce Renovabis, Ackermann Gemeinde a České misie,
se v sále Velehradu uskutečnila prezentace aktuálního vydání časopisu
OST-WEST, Europäische Perspektiven (OWEP) zaměřeného na Českou
Republiku. Diskuzi vedl Matthias Dörr z Ackermann Gemeinde
s pozvanými hosty - generálním konzulem ČR v Mnichově Mgr. Josefem
Hlobilem, politikem Joachimem Unterländerem a studentkou Marií Talířovou.

Po malém občerstvení následovala společná německo-česká bohoslužba,
kterou koncelebrovali P. Bohuslav Švehla, Mons. Johannes Tasler
a Mons. Dieter Olbrich.

 


11. 11. 2012 Oslava 91. narozenin Otce Karla

V neděli 11. 11. 2012 jsme se sešli v kostele sv. Štěpána na mši svaté,
která byla výjímečná přítomností mons. Karla Fořta, nestora České
duchovní služby v Německu. Mons. Karel se v těchto dnech dožil
neuvěřitelných 91 let (*8. 11. 1921). Texty písní, zpívaných v kostele,
pocházejí z pera Otce Karla. Nápěvy převzal z našich známých lidových
písní. Gratulaci za farníky přednesla starostka misie Svatava Tutschka
a spolu s Alenou Mikeš předala monsignorovi krásnou kytici. Po mši
svaté všem přítomným zahrála divadelní skupina dětí a mládeže "Rovnátka"
z jižních Čech
hru o sv. Anežce České.

     
     

Na Velehradě se konala následná narozeninová oslava. Slavnostní oběd
připravil šéfkuchař Erhard Špaček. Následovaly další gratulace, zpívání
a vyprávění. Odpoledne se podávala káva k výborným koláčům
napečených našimi ženami.

  Dne 28. 10. 2012
  převzal mons. Karel Fořt
  na Pražském Hradě
  z rukou prezidenta ČR
  Václava Klause
  řád T. G. Masaryka
  za své celoživotní dílo.6. - 12. 10. 2012 Konference střediska Velehrad v Římě

Každý rok se začátkem října koná zasedání členů náboženského
střediska Velehrad (poutní dům) v Římě. Spolu s členy přijíždějí na
týdenní pobyt česky mluvící věřící z Německa, Švýcarska, Ameriky,
České republiky a Slovenska.

Letos jsme se mohli zúčastnit vyhlášení sv. Jana z Avily a sv. Hildegardy
z Bingenu papežem Benediktem XVI. za učitele církve. Vyhlášení proběhlo
v neděli 7. 10. na Svatopetrském náměstí v den zahájení 13. všeobecného
zasedání biskupské synody na téma "Nová evangelizace pro předání
křesťanské víry."

Ve středu 10. 10. jsme putovali na jih Itálie do městečka San Giovanni
Rotondo, kde žil a působil Otec Pio.

Papež Benedikt XVI. vyhlásil "Rok víry" (11. 10. 2012 - 24. 11. 2013).
"Víra je naším celoživotním společníkem, díky ní můžeme vnímat úžasná
díla, jež pro nás Bůh činí." 

V mnoha farnostech se vytvářejí modlitební skupinky, organizují se
přednášky, koncerty, sbírky pro potřebné.
Pravá víra je solí Země. Bez lásky, víry, pokory, naděje nelze vést
plnohodnotný život. Je nezbytné se odvrátit od materialismu a negativních
myšlenek k radostnému "bytí" - neb to je pravou podstatou člověka.
A k tomu ať člověku napomáhá živá víra.

   


30. 9. 2012 Svátek svatého Václava

  V Mnichově slavíme již tradičně
  poslední neděli v září svátek
  hlavního českého patrona svatého
  Václava - tzv. Svatováclavské posvícení.


Dopoledne začínáme í svatou v kostele St. Stephan. Kostel bývá
ozdoben nejen květinami, ale i krásnými českými a moravskými kroji.
Letos
kvůli chladnému počasí bylo krojovaných méně než vloni.
Na konci bohoslužby jsme zazpívali chorál "Svatý Václave" za doprovodu
trubky
českého faráře P. Švehly.

       

Poté na nás ve farním sále "Velehrad" čekalo pohoštění a jihočeské
posvícenské koláčky, které už ke svatováclavské slavnosti
neodmyslitelně patří.
Odpoledne jsme si s radostí zazpívali lidové
písně při kytaře.


                  8. 7. 2012 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

  Druhou červencovou neděli naplnili Češi a Slováci
  kostel sv. Štěpána. Není divu, slavili jsme naše
  patrony sv. Cyrila a Metoděje. Slavnou písní o našich
  věrozvěstech "Bože, cos ráčil" byla zakončena mše
  svatá, provázená varhanami a trubkou pana faráře.
  Slavnost pokračovala na Velehradě, kde byl společný
  oběd - bavorský bramborový salát a Leberkäs.

 
V přátelské atmosféře jsme poseděli a popovídali si u kávy a výborných
koláčů, napečených našimi ženami.
                                   Viz "Fotogalerie"7. 7. 2012 Pouť do EllwangenV sobotu jsme
již po 40. putovali
 z Mnichova, Stuttgartu, Frankfurtu,
 Norimberku i Čech do Ellwangen.
 V tomto malebném švábském
 městě každoročně uctíváme
 památku našich věrozvěstů
 sv. Cyrila a Metoděje.

 
V 11:00 hodin začala slavnostní poutní bohoslužba v basilice sv. Víta
na náměstí. Celebroval P. Bohuslav Švehla, P. Waldemar Obrebski CMF
a P. Zbignew Ponichtera. Z basiliky vyšel průvod v čele s krojovanými
k pamětní desce sv. Metoděje. Zde jsme položili kytici, pomodlili se
a zazpívali Svatováclavský chorál a národní hymnu. Po společném focení
u desky nás čekal oběd v exercičním domě na Schönenbergu.V 15:00 hodin se v kapli exercičního domu konala mariánská
pobožnost s požehnáním.
Ještě před odjezdem jsme si u autobusu s chutí zazpívali několik
oblíbených českých i moravských písní.
         Viz "Fotogalerie"          

Město Ellwangen je zmiňováno již v 7. století.

Poblíž římských "Limes," v hraničním lese Virnunna mezi Franky a Šváby,
bylo Ellwangen založeno v letech 750 - 764. Patřilo francouzskému městu
a biskupství Langres, kde působili z Německa pocházející biskupové
Hariolf a Erfolf. Brzy se však město stalo majetkem císaře Karla Velikého.
Vznikl zde klášter, prvně připomínaný 8. dubna 814 v císařské listině.
Od r. 817 se stalo sídlem opatství a rychle se rozrůstalo. Na počátku
9. století mělo již více než 100 mnichů. Protože v Ellwangen bylo v té
době církevní vězení, v letech 870 - 873 zde byl vězněn moravský
arcibiskup Metoděj. Propuštěn byl teprve na základě intervence papeže
Jana VIII.

Během 2. světové války nespadla na město jediná bomba. Obyvatelé
pravidelně chodili na Schönenberg prosit Pannu Marii o ochranu.
Po válce sem bylo odsunuto mnoho německy mluvících Čechů.

V době nesvobody se Ellwangen a Schönenberg staly poutním místem
mnoha emigrantů. Dodnes se zde setkávají Řekové, Bulhaři, Makedonci,
Slováci a odsunutí Němci.
Od roku 1970 putují ke svatému Metodějovi i Češi.2. - 10. 6. 2012 Setkání mladých v St. Martin in Gsies


Po roce jsme s radostí znovu zavítali do pastoračního domu Velehrad
ve St. Martinu
(Itálie). Přivítali jsme se s Otcem Antonínem, kuchařkou
Aničkou a správcem domu Petrem.
Za ten rok se mnohé v domě změnilo,
stále
probíhají další stavební práce, které vedou k zvelebení domu.

Od soboty do neděle nás čekal příjemný
týden, plný setkávání, výletů a duchovních
zážitků. Den začínal a končil modlitbou.
Chozením po horách se tužilo tělo, v kapli
Velehradu zase posiloval duch.

Rodiny s dětmi měly během dne svůj program, vandrování s mírnějším
stoupáním – jako je malebná "Cesta sv. Františka" kolem vodopádů.
Ostatní absolvovali o něco náročnější stoupání – na horu Seekofl nebo
Lagazuoi. Po výletech jsme se všichni sešli ke společné večeři.
Potom jsme hráli stolní fotbal, ping-pong a zpívali při kytaře.

Člověk mohl jen žasnout nad majestátnou nádherou hor – Dolomity
právem patří mezi nejkrásnejší hory. Viz Fotogalerie - "Dolomity."

"Ta hora za to nemůže, že je větší nebo menší." (P. Slávek)

                

7. 6. 2012 Slavnost Božího Těla


V České Republice se už tak honosně Boží tělo neslaví jako dřív.
Snad ještě někde na Moravě je tento zvyk procesí v krojích
k vidění. Ale pro většinu z nás zůstává jen v podvědomí z knihy
Boženy Němcové "Babička". Naštěstí v Bavorsku je tento svátek
stále živý...


            

Na náměstí Marienplatz byla slavná mše svatá. Bohoslužbu vedl
arcibiskup Reinhard kardinál Marx, přítomen byl i Friedrich kardinál
Wetter a další biskupové. Počasí nám přálo, proto byla veliká účast.
Průvod s nejsvětější svátostí vyšel z náměstí ke kostelu St. Ludwig,
kde byl druhý otář a zpět na náměstí. Tam slavným "Bože, chválíme
tebe" a požehnámím lidu i městu slavnost vyvrcholila.V průvodu bylo
mnoho kněží, ministrantů a řeholních sester. Za nimi šli představitelé
university, zástupci vlády a města, buršové se šavlemi, řezníci,
truhláři a další řemeslníci, jednotlivé farnosti s prapory a mnozí další.

Velikou skupinu každoročně tvoří misie. Prapory,
 nápisy a pestré národní kroje připomínají různoro-
 dost národů a zvyků. Česká skupinka každoročně
 budí pozornost svými kroji a sochou sv. Jana
 Nepomuckého.

  Viz "Fotogalerie - Fronleichnam"16. 5. 2012 Svatý Jan Nepomucký


Svatý Jan Nepomucký má v kalendáři každoročně svátek 16. května.
Již tradičně si jej v Mnichově připomínáme společně s místní
pobočkou Ackermann Gemeinde.
Letos svátek připadl na středu. Večer v 18 hodin jsme v Asamkirche
(v kostele zasvěceném sv. Janu Nepomuckému) slavili německo -
českou mši svatou. Hlavním celebrantem byl český farář v Mnichově
P. Bohuslav Švehla. Kázal Mons. Johann Tasler, duchovní rádce
Ackermann Gemeinde.
Po bohoslužbě jsme na Velehradě měli pohoštění.
Neděle 13. 5. 2012 - Svátek Matek a výročí začátku
vysílální Radia Free Europa

 
Druhou neděli v květnu pamatujeme na živé i zemřelé členy Rádia
svobodná
Evropa. V kostele sv. Štěpána, odkud byly vysílány české
a slovenské bohoslužby odroku 1951, jsme slavili děkovnou mši svatou.

Protože na tento den připadá také Svátek matek, dostala každá žena
krásnou růži.

Na Velehradě pak bylo pohoštení.

Pamětník pan Vladimír Beneš vyprávěl o začátcích vysílání, připomínal
různé osobnosti a zážitky.
S chutí jsme si na závěr zazpívali lidové písně (viz "Fotogalerie").24. 3. 2012 Teátr Víti Marčíka

Sobota, týden před Velikonoci, se nesla v divadelním duchu.

České centrum ve spolupráci s Českou misií pozvalo rodiče
s dětmi na odpolení divadelní představení. Zakladatel
a představitel alternativního divadla - Víťa Marčík úžasným
způsobem
vtáhl nadšené mladé publikum do děje známé
pohádky - Tři zlaté vlasy děda Vševěda
.

Ve večerním představení pro dospělé exceloval ve hře
Moravské pašije. Hra o chlapci z Moravy, který se setkal
s Ježíšem a prožil s ním jeho ukřižování. Příběh má hluboký
duchovní rozměr. Víťa Marčík dokázal, že velikost hry
nespočívá ve výpravné inscenaci, ale v síle Slova.

16. - 18. 3. 2012 Postní duchovní obnova na Svaté Hoře

http://www.misie-nemecko.com/site/images/DSCN9933kks.jpg

Letošní duchovní obnovu společně vedli Mons. Josef Žák,
jáhen Josef Jonáš a P. Bohuslav Švehla.
Celý víkend bylo krásné jarní počasí.


http://www.misie-nemecko.com/site/images/710199_090403_Plock_05_7.jpg  Páteční a nedělní obnovu provázel
 slovem  jáhen Josef Jonáš a čerpal
 z Deníku polské světice Marie
 Faustýny Kowalské. Připomeňme
 si dvě z myšlenek o Božím
 milosrdenství:

 "Bůh netrestá nás ihned za hřích,
 přeje si naši nápravu. Naproti tomu
 lidé vyžadují za přestupek ihned
 trest, jenom ne sami pro sebe."

 "Dobrý otec vysvětluje, poučuje trpělivě
 svoje děti. Dává každému dostatečné
 množství času k duchovnímu dozrání."

Polská řeholnice sv. Marie Faustýna Kowalská (1905-1933) je známá
namalováním obrazu "Milosrdného Ježíše" bez jakéhokoliv předešlého
výtvarného vzdělání. Její ruku vedl sám Ježíš s přáním šířit Pravdu
o Jeho nekonečném Božím milosrdenství. Dole na obraze stojí nápis:
"Ježíši důvěřuji Ti."
  
                        
Sobotní promluvu měl Mons. Josef Žák. Za zmínku stojí myšlenky:
"Ticho je prostor, ve kterém je slyšet Boží hlas."
"V postu nemá růst Já, ale Boží Ty. Chybou je sice si něco odepírat
- být na to hrdý - ale nebýt s Kristem."
"Hospodine řekni, co chceš se mnou dneska dělat a pomoz mi, abych
se přidal."

Jan Pavel II. řekl: " Je mnoho lidí, kteří věří v Krista, ale moc s ním
v životě nepočítají. Vyjde to stejně jako soused, který nevěří."


Fotky z duchovní obnovy viz "Fotogalerie."


Promítání fotek z Peru a Bolívie na České misii

Ve čtvrtek 8. 3. 2012 od 20 hod. nás pozval Tomáš Kupka na imaginární
výlet do dvou zemí latinské Ameriky - Peru a Bolívie. Tam se vypravil
přes vánoční svátky se svými kamarády. Poznávat nové kraje, jejich
zvyky a objevovat krásy naší Země tentokrát za Oceánem. Kromě
vtipného vyprávění a nádherných fotek nás pohostil pravým peruánským
koktejlem...12. 2. 2012 Cirkus Krone

V únoru se stalo skoro již tradicí, že chodíme na představení do Cirkusu
Krone. V neděli 12. 2. po mši svaté jsme měli společný oběd na
Velehradě. Pan farář uvařil svoji výborně vylepšenou verzi Leberkäsu
(podobné naší sekané) a´la "Slávek" a my ostatní jsme připravili salát,
nudle s pestem a parmazánem.

Cirkus Krone není od České misie daleko, asi 15 min pěšky. A kdyby
nám v cirkuse zapůjčili koně, bylo by to ještě rychlejší. Samotné
představení artistů z celého světa nám bralo dech. Mezi nimi vystupovali
i čeští umělci, ovšem s italsky znějícím uměleckým jménem.

Nedělní odpoledne v Krone bylo opravdu vydařené a bylo na co se dívat.

           
           


 
 


NEWS:

Arcibiskupství
zrušilo všechny
veřejné
bohoslužby
viz "Aktuality"

 
 
Misie Nemecko