Ohlédnutí 2014

24. 12. 2014 Štědrý den v Mnichově:

                     Zpívání koled na Viktualienmarktu
                     a půlnoční v kostele sv. Štěpána

Letošní slunečný Štědrý den s modrou oblohou zdaleka nepřipomínal krásné
Ladovy zimní obrázky. Teploty nad nulou slibovaly více jaro než sněhovou
nadílku.

Ne vždy se kalendář shoduje s počasím – i když v něm stojí napsáno „Štědrý
den.“

Dopoledne se krajané sešli v hojném počtu na Viktualienmarktu.

Společně jsme zpívali známé koledy, zazněla i krásná Purpura nebo
Mozartova ukolébavka.

Popřáli jsme si "šťastné a veselé" a rozešli se do svých domovů.

Krásné je, že se každoročně na Štědrý den setkávají nejen "pamětníci,"
ale i rodiny s malými dětmi.

 

V jedenáct hodin večer byla „půlnoční" mše svatá v kostele sv. Štěpána.

Mši sloužil Mons. Maslák, P. Švehla koncelebroval. K půlnoční patří troubení,
nechyběla ani pastýřská fujara pana Mráze a koleda v podání mužského sboru.

S přáním šťastných a požehnaných svátků se všichni vrátili do svých domovů
s nadějí,
že i "nám, nám se narodil Syn Boží.13. 12. 2014 Vánoční koncert dětského
                     sboru Kvítek z Dačic

  V 17 hodin se rozezněl kostel
  sv. Štěpána tóny českých
  i zahraničních koled v podání
  dětského sboru Kvítek z Dačic.

  Vedoucím a dirigentem sboru je
  pan učitel Vítězslav Hergesel.
  Soubor doprovázeli jeho kolegové
  z Lidové školy umění v Dačicích.

  Krásné provedení vánočních písní
  naladilo všechny na slavnostní
  atmosféru nejkrásnějších svátků
  v roce – Vánoc.

  Koncert organizovalo České
  centrum ve spolupráci s Českou
  misií.
6. 12. 2014 Mikulášská nadílka

I letos očekávaly děti s rodiči příchod sv. Mikuláše v Českém centru.

P. Švehla vyprávěl dětem o tom, kdo byl sv. Mikuláš a jak se stal svatým.
Zopakovali si dvě "mikulášské písně."

Za zvuku zvonečku se objevila nebeská návštěva: sv. Mikuláš s anděly
i čertem.

Tentokrát byl čert hodný, na slovo poslouchal sv. Mikuláše; přesto měly
některé děti obavy, aby je nevzal do pekla.

Děti zazpívaly sv. Mikulášovi písničku a po krátkém pozdravu svatého muže
dostaly čokoládové dárky.

9. 11. 2014 Otec Karel Fořt,
          vzpomínka u příležitosti nedožitých 93. let

    

8. listopadu by se Otec Karel Fořt dožil 93 let.

V neděli jsme si při mši svaté připomněli jeho dlouholeté působení v Mnichově.

Mši svatou provázeli texty na melodie známých lidových písní. Před mnoha
lety je sestavil Otec Karel.

Následovalo divadlo o sv. Vojtěchu v podání rodiny Talířovy ze Zubčic.

Mons. Fořt rád zval lidi „ke stolu“ – v sále Velehradu jsme měli dobré pohoštění.

 
28. 9. 2014 Svatováclavská pouť

Oslava sv. Václava patří k pevných bodům kalendária České misie.

Při mši svaté, kterou sloužil P. Bohuslav Švehla, jsme děkovali Bohu za
hlavního patrona České země. Nechyběly české a moravské kroje, které
slavnosti dodaly lesk.
Oslava pokračovala pohoštěním na Velehradě; po výborném guláši byly
poutní koláčky ze Sušice a sladké i slané dobroty od našich žen.

V příjemné a přátelské atmosféře jsme prožili celý den.
2. 8. Sommerfest České misie

S Českou misií jsme v sobotu 2. srpna 2014 navštívili Ettal.

 

Již mnoho desetiletí žije v benediktinském klášteře P. Angelus Waldstein
OSB (*1931).

Pochází z městečka Doksy u Máchova jezera v severních Čechách.

Přišel do Ettalu studovat na gymnázium. Po maturitě vstoupil do kláštera
a stal se řeholníkem.

Studoval teologii a přijal kněžské svěcení. Později se stal priorem, pak
vedoucím internátu. Klášteru zůstal věrný dodnes.

 

Náš „Sommerfest“ začal v poutní basilice, kde nás česky P. Angelus uvítal.

Seznámil nás s historíí a současností kostela i kláštera, klášterní školy
a dalšími aktivitami řádu benediktinů.

Druhým bodem programu byla návštěva sýrárny spojená s ochutnávkou
místních specialit. I to bylo velmi zajímavé a chutné.

 

Po obědě jsme si obuli horské boty a vyrazili na blízký vrch Ettaler Manndl
(1633 m).

Kdo si potřeboval „šetřit kolena," vyjel lanovkou na sousední vrch Laber
(1686 m), který je s Manndlem propojen. Protože se mezitím rozpoutala
silná bouře, museli jsme vynechat plánovanou mši svatou na louce.

V příjemné horské restauraci, za bití hromů a silného deště jsme ochutnali
ettalské pivo a zahřáli se dobrou polévkou.


   
13. 7. Oslava sv. Cyrila a Metoděje

Největší poutní místo Čech a Moravy Velehrad hostil na Svátek sv. Cyrila
a Metoděje tisíce poutníků.
I my, krajané v Mnichově, jsme si připomněli tyto významné světce.
Dopoledne začala Cyrilometodějská slavnost mší svatou v kostele
sv. Štěpána.

Po ní bylo připraveno pohoštění v sále Velehradu. Všichni jsme ocenili
skvělý bramborový salát pana faráře, ke kterému byly řízky. Poděkování
též patří všem dámám za upečení výborných koláčů. V přátelském
duchu jsme poseděli a popovídali si.

   


5. 7. Pouť do Ellwangen

   

Letos jsme zavítali již po 42. do malebného švábského městečka Ellwangen.
Slavnou mši svatou v bazilice sv. Víta celebrovali Th.Dr. Emil Valášek
z Passau, P. Josef Kaňovský z Utzenhofen a P. Bohuslav Švehla z Mnichova.
Th.Dr. Emil Valášek měl velice krásnou a zajímavou promluvu o historických
souvislostech v době sv. Cyrila a Metoděje a o duchovním odkazu těchto
soluňštích bratří pro celou Evropu.

   Po mši svaté následovalo zastavení u pamětní
   desky sv. Metoděje. Litanie, modlitba za národ
   a chorál Svatý Václave, spojený s upevněním
   kytice na pamětní desce tvoří nedílnou součást
   poutě.

Na blízkém kopci Schönenberg, kde je diecézní dům, jsme poobědvali švábské
jídlo a zazpívali si několik lidových písniček.
V místní kapli následovala mariánská pobožnost.
Mariánské litanie a písně
doprovázel na varhany jáhen Josef Jonáš.
Za zmínku stojí, že právě Panna
Maria uchránila město Ellwangen v době II. světové války před bombardováním.
Prosme i my dnes o její přímluvu u svého Syna za mír v celém světě.

     


19. 6. 2014 Boží Tělo

Letošní bohoslužba na Marienplatz začala v 9 hodin dopoledne.
Bylo to o hodinu později než jindy, a tak se náměstí více zaplnilo.
Zástupci nových farních a misijních rad byli pozváni, aby nesli obětní
dary. Mezi nimi byl i Jaroslav Verner z České misie. Po mši svaté šel
průvod pěší zónou: Marienplatz - Odeonsplatz - kostel St. Ludwig,
kde kardinál Marx požehnal celému městu.

Poslední třetinu průvodu tvořily jednotlivé misie. Nejkrásnější z nich byly
malé polské děti v červeno-bílých krojích. Naše skupinka v českých
a moravských krojích nesla sošku sv. Jana Nepomuckého.

Pán Ježíš v eucharistii šel s námi, my jsme s ním šli městem.


12. 6. Prezentace fotek z Filipín

Po čtvrteční mši svaté jsme se
imaginárně přesunuli do daleké
země v Tichém oceánu, která
má 7107 ostrovů, žije v ní 98
miliónů obyvatel a jejím hlavním
městem je Manila. O svých
cestách a postřezích z Filipín
se s námi podělil Jan Šnevajs.31. 5. - 7. 6. Pobyt mladých na Velehradě
                    v St. Martin v jižním Tyrolsku 

Na rozdíl od zimy v ČR, Bavorsku i jinde napadlo na horách v jižním
Tyrolsku v zimních měsících několik metrů sněhu (místy až 4 m).

Začátkem června byly ještě mnohé turistické cesty a cíle nedostupné.
Laviny pokácely mnoho stromů, kamenná suť byla vidět v jazycích
vedoucích do údolí.

Přesto bylo kam jít, užívali jsme si sněhu, zimy, ale i slunce a krásy hor.

Ani večery nebyly bez programu. Oslavovali jsme např. druhé
narozeniny nejmladší účastnice Míši, díky mužům z Moravy
jsme měli profesionální ochutnávku vín z Lednice.

K pobytu pravidelně patří i společné modlitby a bohoslužby.

Dík patří P. Antonínovi, kuchařce Aničce, správci Mírovi i všem účastníkům.
28. 5. – 1. 6. 2014 Katolické dny v Řezně
           

Letošní 99. Katolické dny se konaly v jednom z nejstarších měst Bavorska
– v Řezně.
Široká nabídka programu, obohacena letos i o české křesťansky zaměřené
osobnosti, přilákala tradičně nejen mnoho věřících z Německa, ale i z Čech.

Cílem bylo si uvědomit rozmanitost naší víry, společně
se modlit, oslavovat, diskutovat a načerpat nové síly
a podněty do všedních dní.

S Českou misií jsme z Mnichova zavítali na Katolické
dny ve čtvrtek 29. 5. na svátek Nanebevstoupení Páně.
Zúčastnili jsme se dopolední mše svaté na stadionu
v areálu University. Prošli jsme si město, prohlédli
katedrálu.


Odpoledne nás zaujaly diskusní programy
– jedním z nich byl s ministrem
kultury České republiky Mgr. Danielem
Hermanem: „Češi a Němci: co nás
spojuje – co nás dělí.“
11.5. Bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
         Den matek


Druhou neděli v květnu slavíme u sv. Štěpána výroční bohoslužbu.

V letech 1951 - 1995 vysílalo Rádio Svobodná Evropa z Mnichova
střídavě českou a slovenskou mši svatou. Každý rok se proto
v Mnichově modlíme za živé i zemřelé členy vysílání a za jejich
posluchače po celém světě.

Protože připadá na tento den i Svátek matek, každá žena dostala
v závěru bohoslužby růži.

Na Velehradě bylo pohoštění a malý program.
Letos jsme si vyprávěli osobní zážitky s posloucháním Svobodné
Evropy a o tom, co z vysílání dodnes v Mnichově při našich
bohoslužbách zůstalo.

Příští rok to bude již 20 let, co se redakce a vysílání přesunuly do Prahy.


 


18. 4. Velký pátek - Křížová cesta národů

  Modlitba křížové cesty na Velký pátek
  dopoledne, při které vedou misie jednotlivá
  zastavení. Letos bylo hezké počasí, takže
  se účast odhadovala na 3000 lidí.
  Češi zpívali při 5. zastavení píseň Svatý kříži,
  tebe ctíme.13. 4. 2014 Květná neděle

Květná neděle je šestá a zároveň poslední neděle postní. Připomínáme
si vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Obřad začal před kostelem sv. Štěpána
svěcením „palmových ratolestí.“  
Při bohoslužbě se předčítaly Pašije – příběh o umučení Ježíše Krista.
14. – 16. 3. 2014 Duchovní obnova na Svaté Hoře

Naši krajané z Německa i z Čech se scházejí každoročně v době postní
na Svaté Hoře, aby naslouchali Pánu a vnitřním zklidněním a modlitbou
mu byli blíž.
Po srdečném přivítání všech přítomných P. Bohuslavem Švehlou, zahájil
první úvahou duchovní obnovu jáhen Josef Jonáš.

Sobotní rozjímání vedl Mons. Josef Žák z Plzně. Po obědě byla možnost
prohlídky baziliky Nanebevzetí Panny Marie. V odpoledních hodinách
následovala druhá úvaha pana Jonáše.
V parku jsme se modlili křížovou cestu.
V neděli ráno sloužil P. Švehla mši svatou v bazilice Nanebevzetí P. Marie,
koncelebroval novokněz P. David Horáček CSsR, evangelium četl jáhen
Josef Jonáš.

Nedělní bohoslužba byla přenášena Rádiem Proglas.
Poděkování za krásný duchovní víkend patří Svaté Hoře, zaměstnancům
kláštera, kuchyni, těm kteří nás doprovázeli i všem přítomným.
9. 3. 2014 Popelec umělců

O první postní neděli jsme si při mši svaté připomněli jména umělců
a významných osobností, kteří zemřeli v loňském roce. Letošní
„modlitbu umělce“ napsala výtvarnice Slávka Janotová Kodl – Kaspar
z Fürthu u Norimberka. V Mnichově ji přednesla Dr. Zdeňka Planetová.

Po mši svaté jsme měli na Velehradě krátký vzpomínkový program
k několika vybraným zemřelým osobnostem. Následoval oběd
a přátelské posezení. 

  
                         
 

23. 2. 2014 Cirkus Krone

Na nedělní odpoledne připadla návštěva Cirkusu Krone.
Po mši svaté v kostele Sv. Štěpána jsme se sešli v sále Velehradu
na společný oběd. Po odpolení kávě jsme se vydali pěšky do
nedalekého cirkusu na představení artistů, žongléřů a krotitelů zvířat.

Všechny bavil slon, který uměl počítat, lachtani, kteří mluvili i výborní
artisti z celého světa. Představení bylo velice pěkné.


Rozloučení s Otcem Karlem Fořtem


V úterý 21. ledna si Pán k sobě zavolal Otce Karla.
Mons. Karel Fořt dlouhá léta působil v Mnichově. Byl znám
z vysílání Rádia Svobodná Evropa jako Otec Karel. (viz „Historie“)

Pohřební obřady se konaly 31. ledna 2014 v katedrále sv. Mikuláše
v Českých Budějovicích, vedl je diecézní biskup Mons. Jiří Paďour,
kázal Miloslav kardinál Vlk.

Z katedrály byla rakev se zemřelým uložena na venkovském hřbitově
na Práchni u Horažďovic.

Poslední rozloučení vedl Mons. Pavel Posád, světíci biskup v Českých
Budějovicích.
Z Mnichova se s Otcem Karelm přijeli rozloučit čeští a slovenští krajané.

V Mnichově jsme slavili zádušní mši svatou u sv. Štěpána v neděli 9. února.
Spolu s farářem Bohuslavem Švehlou koncelebrovali Mons. Johannes Tasler
(Ackermann-Gemeinde) a Josef Kaňovský z Utzenhofen. Prelát Josef
Obermaier, zodpovědný za všechny cizojazyčné misie v mnichovské
arcidiecézi, měl na konci velmi krásnou promluvu a slova poděkování.

Společným obědem jsme zakončili vzpomínkovou slavnost.Volby do Misijní rady

Dne 9. 2. proběhly volby do Misijní rady. Zvoleni byli: starostka Marie
Nevímová, zástupce starostky Jaroslav Verner, Svatava Tutschka,
Jan Šnevajs, Marie Talířová a Marie Smolková.


12. 1. 2014 Rozloučení s dobou vánoční

„Všechno má svůj čas“ říká kniha Kazatel. I doba vánoční začíná a končí.
12. ledna jsme si při mši svaté v kostele i pak před kostelem naposledy
zazpívali koledy.

K dobré náladě přispělo vánoční cukroví a čaj s výbornou domácí šťávou.

  
 


NEWS:

Arcibiskupství
zrušilo všechny
veřejné
bohoslužby
viz "Aktuality"

 
 
Misie Nemecko