Aktuality


Freitag, 13. März 2020: Erzbistum sagt alle öffentlichen Gottesdienste
ab.
Das Erzbistum München und Freising sagt aufgrund der Lage im
Zusammenhang mit dem Virus COVID-19 (Coronavirus) alle öffentlichen
Gottesdienste ab. Diese Regelung gilt ab sofort bis zum 19. April.

Pátek 13. března 2020: Arcibiskupství zrušilo všechny veřejné
bohoslužby
. Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie COVID - 19
(Coronavirus) ruší arcibiskupství Mnichov - Freising všechny veřejné
bohoslužby. Toto nařízení platí až do 19. dubna.

Mnichovský arcibiskup uděluje všem dispens od účasti na nedělních
bohoslužbách a vyzývá k modlitbám a duchovnímu svatému přijímání.
Kostely budou pro osobní modlitbu i nadále otevřené.

Mons. Dr. Alexander Hoffmann (vedoucí všech cizojazyčných misíí
v arcidiecézi) upřesnil, že se zákaz týká i všech akcí v prostorách misií.
To znamená, že na Velehradě nebudou do 19. dubna bohoslužby,
zkoušky sboru ani jiná setkání.

Další informace najdete na internetových stránkách
https://www.erzbistum-muenchen.de/im-blick/coronavirus

***********************************************************************************
Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

 
 


NEWS:

Arcibiskupství
zrušilo všechny
veřejné
bohoslužby
viz "Aktuality"

 
 
Misie Nemecko