Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

***********************************************************************


Středa 23. 10. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin
                        Prezentace knihy Mons. Antona Otte
                       
s Ackermann Gemeinde

Neděle 27. 10. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 30. 11. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Neděle 1. 11. Slavnost všech svatých
                       bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Středa 6. 11. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 10. 11. Svatá Anežka Česká
                         bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
                         Poděkování za svobodu po Sametové revoluci

10. – 15. 11. Národní pouť do Říma
                     Poděkování svaté Anežce za 30 let svobody v naší zemi

Středa 13. 11. nebude bohoslužba v sále Velehradu

Středa 20. 11. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 24. 11. Slavnost Ježíše Krista Krále
                         bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
                         pohoštění v sále Velehradu


 
 


NEWS:
23.10. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin.
Prezentace knihy

Mons. Antona Otte
s Ackermann
Gemeinde

27.10. bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

27.10. Norimberk-Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hodin

30.11. nebude
bohoslužba v sále
Velehradu

1.11.
Slavnost
všech svatých

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

6.11. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

10.11. Svatá
Anežka Česká

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin

13.11. nebude
bohoslužba v sále
Velehradu

16.11. Frankfurt
Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
16 hod.

17.11. Stuttgart
kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hodin

20.11. bohoslužba
v sále Velehradu
v 18 hodin

24.11.
Slavnost
Ježíše Krista Krále

bohoslužba
v kostele St. Stephan
v 9:45 hodin
pohoštění na Velehradě


 
 
Misie Nemecko