Aktuality


Pravidelné nedělní mše svaté jsou v kostele sv. Štěpána (St. Stephan)
v 9:45 hodin. V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském 1. a 3. neděli.

Středeční bohoslužby jsou na Velehradě v 18:00 hodin. Od 19:00 bývá
společné posezení. (O letních prázdninách se středeční bohoslužby nekonají)

           

Regelmäßige Gottesdienste finden in der Kirche St. Stephan
um 9:45 Uhr statt.
In tschechischer Sprache jeden 2. und 4. Sonntag im Monat,
in slowakischer Sprache jeden 1. und 3. Sonntag.

Jeden Mittwoch (falls vorher nicht anders angekündigt) findet
im Saal "Velehrad" um 18:00 Uhr tschechischer Gottesdienst
statt, und um ca. 19:00 Uhr anschließend Stammtisch.

***********************************************************************
        Jáhen Luboš Josef Šourek
      
narozen 11. září 1936 v Praze
 zemřel 15. ledna 2018 v Kolíně na Rýnem
              ať odpočívá v pokoji

***********************************************************************

Úterý 6. 2. zkouška sborového zpěvu v 19 hodin
                 sbor vede Petra Lavička
                 pokud máte zájem se připojit, jste srdečně vítáni

Středa 7. 2. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 11. 2. bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin

Úterý 13. 2. zkouška sborového zpěvu v 19 hodin
                  sbor vede Petra Lavička
                  pokud máte zájem se připojit, jste srdečně vítáni

Středa 14. 2. Popeleční středa
                    nebude bohoslužba v sále Velehrad


Víkend 16. - 18. 2. Postní duchovní obnova ve Štěkni u Strakonic

klášter Congregatio Jezu
cena za ubytování a jídlo: 1250 Kč (50 €)
spolupracují: jáhen Josef Jonáš
                   P. Bohuslav Švehla


Středa 21. bohoslužba v sále Velehradu v 18 hodin

Neděle 25. 2. Popelec umělců a volby do České misijní rady
                    bohoslužba v kostele St. Stephan v 9:45 hodin
                    program a pohoštění na Velehradě


Středa 28. 2. nebude bohoslužba v sále Velehradu


 
 


NEWS:


13.2. Zkouška
 sborového zpěvu
 v sále Velehradu
 v 19:00 hodin
 viz "Aktuality"

14.2. Popeleční
 středa
- nebude
 bohoslužba
 v sále Velehradu

16.-18.2. Duchovní
 obnova
ve Štěkni
 u Strakonic

21.2. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

20.2. Zkouška
 sborového zpěvu
 v sále Velehradu
 v 19 hodin

25.2. Popelec
 umělců

 mše svatá
 v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hod.
 Volby do České
 misijní rady

28.2. nebude
 středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu

7.3. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

11.3 nedělní mše
 svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin

17.3. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

18
.3. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

25.3. Květná neděle
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin

25.3. Norimberk
- Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

28.3. nebude středeční
 bohoslužba v sále
 Velehradu

29.3. Zelený čtvrtek
 bohoslužba a agapé
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

30.3. Velký pátek
 Křížová cesta národů
 St Michael Kirche
 začátek v 10 hodin
 
 
Misie Nemecko