Alpy-Steinplatte

2010-Alpy-Steinplate
maskovani v kapradi
foto v kapradi
putovani alpskou prirodou
Steinplatte
kaplicka ze dreva
kravy na pastve
cesta k vyhlidce
vyhlidka
vzdelavaci nastenka o pravekych zviratech
vzdelavaci nastenka
koralove utesy
koralove utesy
Windroschen
Steinplatte
Steinplatte
smerovnik
pauza na kamenech
odpocinek
lyzarske centrum
utesy skal
Steinplatte
u info nastenky
info nastenka
Steinplatte
zastaveni v hospudce
po drevene stezce
orel
stresni stit
  
 
 


NEWS:

     

6.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

10.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

13.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

16.6. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

17.6. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

20.6. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

24.6. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


24.6. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

27.6. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

4.7. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

7.7. Pout`do Ellwangen

8.7. Slavnost sv. Cyrila
       a Metod
ěje
 
bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin


 
 
Misie Nemecko