Svatá Hora

2011-Svatá Hora
Mariánská bazilika
Mariánská bazilika
vstupní brána
snidane v reflektari klastera
snidane v reflektari klastera
spolecny obed
pozehnani pred jidlem
park s Prazskou kapli
Pribram
pohled na Svatou Horu
Kostel sv. Jakuba, Pribram
Pribram
svate schody
svatovaclavsky dub
svatovaclavsky dub
svatovaclavsky dub
mariánská studna
duchovni obnova
krizova cesta
sobotni vecerni pohosteni
sobotni vecerni pohosteni
sobotni vecerni pohosteni
P. Muzikar s devcaty
nedelni bohosluzba v bazilice
soska P. Marie
nedelni podekovani
spolecne foto
P. Slavek, Ludmilka, P. Pavel
  
 
 


NEWS:

     

9.9. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

9.9. Norimberk - Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

12.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin


15.9. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

16.9. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

19.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin
 
23.9. Svatováclavská pouť
 slavnostní bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin
 pohoštění na Velehradě

23.9. Gottesdienst
 der Nationen

 s kardinálem Reinhardem
 Marxem, Frauenkirche
 17:30 hodin

26.9. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

3.10. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

10.10. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

14.10. bohoslužba v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin 
 
Misie Nemecko