Popelec umělců

2012-Popelec umelcu
mše svatá
Ing. J.Verner pri prednesu modlitby umelce
vzpomínka na zesnule
promítání
promítání
promítání
promítání
posezení
posezení
posezení
posezení
posezení
rouzloucení
  
Just a little demo
 
 


NEWS:


13.3. bohoslužba
 v kostele
 St. Stephan
 v 17:30 hodin

 V sále Velehradu
  nebude v 18 hodin


15.-17.3. Exercicie
 ve Štěkni u Strakonic

20.3. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

24.3. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin

27.3. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

31.3. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin

3.4. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

10.4. bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

14. 4. bohoslužba
 v kostele St. Stephan
 v 9:45 hodin

 
 
Misie Nemecko