Kalendárium 2017

Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2017

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě
(vyjma prázdnin
)
1. 1.       Novoroční bohoslužba,
slovenská bohoslužba
6. 1.       Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
8. 1.       Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba


12. 3.       Popelec umělců, pohoštění na Velehradě

17.-19. 3.  Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                (pátek - neděle)
Velikonoce                     

9. 4.        Květná neděle, česká bohoslužba
13. 4.      Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
14. 4.      Velký pátek, Křížová cesta národů
15. 4.      Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
16. 4.      Boží hod velikonoční, slovenská bohoslužba
17. 4.      Pondělí velikonoční, česká bohoslužba  

14. 5.     Návštěva biskupa Václava Malého v Mnichově,
             v 10.30 hodin bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
             Svátek matek,
            
oběd a setkání ve farním sále St. Peter

16. 5.     Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


Letnice

4. 6.        Seslání Ducha svatého, slovenská bohoslužba
2. - 5. 6.   Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
5. 6.         Pondělí svatodušní
                Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

15. 6.       Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích

1. 7.         Pouť do Ellwangen - 45. výročí
9. 7.         Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                pohoštění na Velehradě

24. 9.       Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě
24. 9.       Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin

1.11.        Slavnost Všech svatých, česká bohoslužba
2.11.        Dušičky, slovenská bohoslužba
26.11.      Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba
2.12.        Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin
3.12.        1. neděle adventní, slovenská bohoslužba


Vánoce 2017

24.12.      Štědrý den, 11h zpívání koled na Viktualienmarktu
               Půlnoční bohoslužba
25.12.      Boží hod vánoční
26.12.      Svátek sv. Štěpána
1.1. 2018  Nový rok 
 


NEWS:


13.2. Zkouška
 sborového zpěvu
 v sále Velehradu
 v 19:00 hodin
 viz "Aktuality"

14.2. Popeleční
 středa
- nebude
 bohoslužba
 v sále Velehradu

16.-18.2. Duchovní
 obnova
ve Štěkni
 u Strakonic

21.2. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

20.2. Zkouška
 sborového zpěvu
 v sále Velehradu
 v 19 hodin

25.2. Popelec
 umělců

 mše svatá
 v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hod.
 Volby do České
 misijní rady

28.2. nebude
 středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu

7.3. středeční
 bohoslužba
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

11.3 nedělní mše
 svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin

17.3. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

18
.3. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

25.3. Květná neděle
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin

25.3. Norimberk
- Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

28.3. nebude středeční
 bohoslužba v sále
 Velehradu

29.3. Zelený čtvrtek
 bohoslužba a agapé
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

30.3. Velký pátek
 Křížová cesta národů
 St Michael Kirche
 začátek v 10 hodin
 
 
Misie Nemecko