Kalendárium 2018

Přehled programu České Misie v Mnichově
na rok 2018

Mše svaté jsou  2. a 4. neděli v měsíci v kostele St. Stephan,
Thalkirchnerstr. 11 v 9:45 hodin

Každou středu je v 18:00 hod mše sv. na Velehradě
(vyjma prázdnin
)1. 1.        Novoroční bohoslužba,
slovenská bohoslužba
6. 1.        Zjevení Páně - Tří králů, slovenská bohoslužba
14. 1.      Svátek křtu Páně, Rozloučení s Vánocemi, čes. bohoslužba

16.-18. 2.   Duchovní obnova, Štěkeň u Strakonic
                 (pátek - neděle)

25. 2.         Popelec umělců, Volby do České misijní rady,
                 pohoštění na VelehraděVelikonoce                     

25. 3.        Květná neděle, česká bohoslužba
29. 3.        Zelený čtvrtek, bohoslužba, agapé na Velehradě
30. 3.        Velký pátek, Křížová cesta národů
31. 3.        Velikonoční vigilie, slovenská bohoslužba
  1. 4.        Boží hod velikonoční, česká bohoslužba
  2. 4.        Pondělí velikonoční, česká bohoslužba  

13. 5.        Bohoslužba za Rádio Svobodná Evropa,
                Svátek matek,
               
pohoštění na Velehradě

16. 5.        Slavnost sv. Jana Nepomuckého, Asamkirche


Letnice

20. 5.         Seslání Ducha svatého, slovenská bohoslužba
18. - 21. 5.  Sokolské setkání v Oetzu, Rakousko
21. 5.          Pondělí svatodušní
                  Bohoslužba pro Sokoly v Oetzu

31. 5.         Slavnost Těla a Krve Páně, průvod v krojích

2. - 9. 6.     Svatý Martin I. - Wanderwoche, Dolomity

7. 7.           Pouť do Ellwangen - 46. výročí
8. 7.           Oslava sv. Cyrila a Metoděje, česká bohoslužba,
                  pohoštění na Velehradě

23. 9.          Svatováclavská pouť, pohoštění na Velehradě
30. 9.          Gottesdienst der Nationen, Frauenkirche v 17:30 hodin

29./30. 9. - 6. 10.  Svatý Martin II. - Wanderwoche, Dolomity

1.11.           Slavnost Všech svatých, česká bohoslužba
2.11.           Dušičky, slovenská bohoslužba
25.11.         Slavnost Ježíše Krista Krále, česká bohoslužba
1.12.           Mikulášská pro děti - České centrum, 14:30 hodin
2.12.           1. neděle adventní, slovenská bohoslužba


Vánoce 2018

24.12.         Štědrý den, 11h zpívání koled na Viktualienmarktu
                  Půlnoční bohoslužba
25.12.         Boží hod vánoční
26.12.         Svátek sv. Štěpána
1.1. 2019     Nový rok 
 


NEWS:


14.3. středeční
 bohoslužba,
 křížová cesta
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

17.3. Frankfurt
Kostel Herz Jezu

Mathildenstr. 30

16:00 hod.

18
.3. Stuttgart
Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
14:30 hod.

20.3. Sbor - zkouška
 v sále Velehradu
 v 19 hodin

21.3. středeční
 bohoslužba,
 křížová cesta
 v sále Velehradu
 v 18 hodin

25.3. Květná neděle
 mše svatá v kostele
 St. Stephan
 v 9:45 hodin

25.3. Norimberk
- Fürth
Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Straße 5
v 15 hod.

28.3. nebude středeční
 bohoslužba v sále
 Velehradu

29.3. Zelený čtvrtek
 bohoslužba a agapé
 v sále Velehradu
 v 18 hodin


30.3. Velký pátek
 Křížová cesta národů
 St. Michael Kirche
 začátek v 10 hodin

31.3. Velikonoční vigilie
 mše svatá v kostele
 St. Stephan ve 20:30 hodin

1.4. Boží hod velikonoční
 mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

2.4. Pondělí velikonoční
 mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin

4.4. nebude bohoslužba
 v sále Velehradu

8.4. mše svatá v kostele
 St. Stephan v 9:45 hodin 
 
Misie Nemecko