Kronika farnosti

 • 1951 První vysílání RSE a první bohoslužby u sv. Štěpána, kněz Dr. Alexander Heidler (ještě se nemluvilo o faráři misie)
 • 1954 Konference v Rohru První smírná bohoslužba s Ackermann Gemeinde v Haidmühle u českých hranic
 • 1956 První číslo Hlasu sv. Cyrila a Metoda
 • 1956 První Štědrý večer „Osamělých srdcí“
 • 1958 Sjezd v Königsteinu
 • 1958 První dětský prázdninový tábor
 • 1960 P. Karel Fořt přichází trvale do Mnichov Účast na Světovém eucharistickém kongresu v Mnichově
 • 1965 Návštěva kardinála Dr. Josefa Berana v Mnichově
 • 1968 - 69 Noclehárna, poradna a klub pro nové uprchlíky v Maria Teresia Str. 6
 • 1970 Češi získávají prostory pro Velehrad v Klenzestr. 66 První pouť do Ellwangen
 • 1971 První Popelec umělců
 • 1973 P. Jiří Kopic SDB. se ujímá mládeže v Mnichově
 • 1976 Založen St. Wolfgangswerk
 • 1978 Poprvé se Češi jako skupina účastní procesí Božího Těla v Mnichově
 • 1980 Umírá Mons. Dr. Alexander Heidler (pohřben Waldfriedhof)
 • 1981 Velehrad získává druhé prostory – sál v Kreuzstr. 16
 • 1984 Výstavní stánek při „Katolikentag "84“ v Mnichově
 • 1986 Dipl. Ing. Jan Kaplan vysvěcen na stálého jáhna pro českou farnost
 • 1987 Farářem v Mnichově P. Karel Janoušek
 • 1991 Farářem v Mnichově P. ThDr. Jan Bárta
 • 1995 Komisariálním správcem mnichovské farnosti P. Jiří Kopic SDB
 • 1999 Farářem v Mnichově P. Bohuslav Švehla
 • 2000 Umírá Dr. Hana Karas, dlouholetá vydavatelka Hlasu a pomocnice Misie
 • 2009 Velehrad se stěhuje z Kreuzstr. 16 do Dachauerstr. 23
 • 2011 Sekretářka Misie Ing. Alena Mikeš odchází po 40 letech do důchodu na Misii nastupují Marie Popeláková a Vendula Bílková
 • 2012 Propůjčen řád T. G. Masaryka mons. Karlu Fořtovi za jeho celoživotní dílo
 • 2013 Návštěva Otce biskupa Mons. Václava Malého v Mnichově
 • 2014 Umírá mons. Karel Fořt (pohřben na Práchni u Horažďovic)
 • 2016 Umírá mons. Pavel Kučera (pohřben na Břevnovském hřbitově, Praha)
Kancelář/Büro

Erzdiözese München und Freising
Tschechische Katholische Gemeinde
Dachauer Str. 23
80335 München

Kontakt
 • Telefon +49 (0)89 260 33 31
 • E-Mail: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
 • © 2022 Misie Nemecko Mnichov