Aktuality

Mnichov 

Kostel St. Stephan
Stephansplatz 2
80335 München

Stuttgart

Kostel St. Clemens
Lortzingstr. 21
70195 Stuttgart

Norimberk - Fürth

Kostel Christkönig
Friedrich-Ebert-Str. 5
90766 Fürth

Frankfurt

Kostel Herz Jezu
Mathildenstr. 30
60599 Frankfurt - Oberrad

Mobirise

Bohoslužby

Mše svaté jsou v kostele St. Stephan, Stephansplatz 2, 
80337 München v 10 hodin.
V českém jazyce 2. a 4. neděli v měsíci,
ve slovenském jazyce 1. a 3. neděli v měsíci.

Každou středu v 18:30 hodin (vyjma prázdnin).
Viz "Aktuality".

Mobirise

Kancelář a sál Velehrad

"Haus der Missionen" Dachauer Strasse 23, IV. patro,
80335 München.

 Zde se nachází kancelář. Sál Velehradu je místem pro setkávání, společenské akce v rámci programu české duchovní služby, duchovní rozmluvy, zpovědi.

Mobirise

Misijní rada

Je grémium, které spolu s knězem připravuje program misie. Podílí se na přípravě a realizaci duchovních, informačních a společenských akcí. Má čtyřletý mandát, schází se 4 x ročně a v současné době ji tvoří 7 členů. Její předseda je Jaroslav Verner.
Členové jsou: Tomáš Mrtvý, Marie Smolková, Andrea Vernerová.
Členové z "úřadu": P. Bohuslav Švehla, Vendula Bílková a Marie Popeláková.

Misijní listy

Časopis Hlas svatého Cyrila a Metoda je obdoba farních listů. Vychází 4 x ročně, již od roku 1956. 
Propojuje krajany v celém Německu. Slovem i fotografiemi informuje o minulých aktivitách misie, nabízí budoucí termíny. Je zasílán krajanům i mimo Německo.

Česká duchovní střediska se po celém světě nazývají Velehrad
Česká duchovní služba v Německu existuje od roku 1951. Je to duchovní a společensko - kulturní služba česky mluvícím občanům. V mnichovské arcidiecézi byla utvořena tzv. Česká katolická misie. Nabízí pravidelné bohoslužby, přípravu a udílení svátostí, pastorační a sociální činnost, vydává tiskoviny a spolupracuje s dalšími českými organizacemi
a spolky. Její činnost není omezena pouze na Mnichov.
Další střediska jsou ve Stuttgartu, Frankfurtu a Norimberku (Fürth).

Kancelář/Büro

Erzdiözese München und Freising
Tschechische Katholische Gemeinde
Dachauer Str. 23
80335 München

Kontakt
  • Telefon +49 (0)89 260 33 31
  • E-Mail: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
  • © 2022 Misie Nemecko Mnichov

Build a free web page with Mobirise