P. Alexander Heidler (1916 - 1980)

Pocházel z prominentní, národně uvědomělé pražské rodiny. Středoškolská studia absolvoval na akademickém gymnasiu v Praze a univerzitní dráhu začal nejprve v Římě na Lateránské univerzitě, kde studoval na filozofické fakultě. Na přání kardinála Dr. Karla Kašpara se vrátil do Prahy na teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Od té doby se datovalo jeho přátelství s tehdejším profesorem Josefem Beranem, pozdějším arcibiskupem a kardinálem.

V červnu 1941 byl Alexander Heidler vysvěcen na kněze biskupem Dr. Eltschnerem.


Po vysvěcení působil jako kaplan na Zbraslavi a jako farář v Čakovicích u Prahy. Když byla uzavřena Karlova Univerzita a řada profesorů - mezi nimi byl i Dr. Beran - zavlečena do nacistických koncentračních táborů, přednášel Dr. Heidler pastorální teologii na pražském církevním učilišti. Po válce doplnil svá studia ve Fribourgu (Švýcarsko). Po znovuotevření Univerzity Karlovy byl povolán za asistenta prof. Berana.
 
Mezitím se stal prof. Dr. Josef Beran pražským arcibiskupem a profesorský sbor teologické fakulty rozhodl, aby mladý teolog Alexander Heidler převzal vedení katedry pastorálky po Dr. Beranovi s plným přednáškovým závazkem.Na podzim roku 1949 mu hrozila komunistická perzekuce. Spolu s početnou skupinou katolických studentů a intelektuálů byl vybrán pro soudní monsterproces stalinského stylu. Zatčení unikl v noci na 22. říjen 1949, kdy přes Šumavu odešel do Bavorska.

Působení v exilu

Z počátku působil Dr. Heidler jako kaplan v bavorském městečku Lenggries. Zároveň byl aktivní mezi exulanty. Od února 1950 byl činný v duchovní práci mezi studenty a intelektuály v uprchlických táborech - Ludwigsburg.

Od 1. května 1951 se stal Dr. Alexander Heidler redaktorem náboženských pořadů rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Často zaskočil i v kulturních nebo politických pořadech. Heidlerovy komentáře, vysílané Svobodnou Evropou pod jménem Otec Křišťan, se u posluchačů v Československu těšily velké oblibě. Měly vynikající jazykovou, politickou a intelektuální úroveň. Účastnil se velmi aktivně i práce v čs. katolickém hnutí v exilu. Byl spoluzakladatelem Křesťanské akademie (1950 Prien, Bavorsko). Dlouhá léta vedl jako ředitel českou katolickou misijní službu v Německé spolkové republice. Pro duchovní službu exulantům v západním Německu se snažil získat české kněze. Každý rok organizoval česká duchovní cvičení kněží. Psal do římského měsíčníku "Nový život" (vydává Křesťanská akademie) a do revue "Studie". Příležitostně posílal články a úvahy do exilových časopisů a německy vydal řadu statí o českém katolictví a o postavení církve v Československu, např. ve sborníku "Bohemia Sacra" a v ročenkách "Kirche in Not".

biskup Škarvada, P. Heidler

Jeho vztah k Mistru Janu Husovi

Od počátku patřil Dr. Heidler ke kněžím jako byl Dr. Jan Sedlák,Jindřich Šimon Baar, Karel Dostál-Lutinov či Dominik Pecka, kteří pochopili, jaký význam měl a má pro duchovní život českého národa Mistr Jan Hus. Na rozdíl od svých předchůdců dokázal Dr. Alexander Heidler - a byla v tom i dávka statečnosti - že Husovo místo má být ve středu českého národního duchovního života. Heidlerovy myšlenky o Husovi našly nejen odezvu v historickém projevu kardinála Berana na II. Vatikánském sněmu, nýbrž i v době Pražského jara je tiskly i nekatolické list

P. Heidler

Alexander Heidler odmítal myšlenkový formalismus, přetvářku v životě a přimkl se ke světu svých bližních. K člověku prostému, v němž dovedl vycítit jiskru Boží. Jeho život byl dokonale altruistický, se stále pohotovou myslí posloužit bližnímu.
***
Dr. Alexander Heidler zemřel náhle 3. srpna 1980 ve věku 64 let. Na Lesní hřbitov (Waldfriedhof) v Mnichově jej na poslední cestě doprovodilo 27 kněží a velký počet věřících.

Karel Drážďanský, dlouholetý sekretář Dr. Heidlera

Kancelář/Büro

Erzdiözese München und Freising
Tschechische Katholische Gemeinde
Dachauer Str. 23
80335 München

Kontakt
  • Telefon +49 (0)89 260 33 31
  • E-Mail: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
  • © 2022 Misie Nemecko Mnichov