Aktuality

Mobirise

Kostel St. Stephan

Mnichov

Kostel St. Stephan, Stephansplatz 2, 80337 München

Naše termíny:


Středa 31.5.2023 - nebude česká mše

Středa 7.6.2023 - bohoslužba v 18:30 hodin

Neděle 11.6.2023 - mše svatá v 10 hodin

Středa 14.6.2023 - bohoslužba v 18:30 hodin

Středa 21.6.2023 - bohoslužba v 18:30 hodin

Neděle 25.6.2023 - mše svatá v 10 hodin

Středa 28.6.2023 - bohoslužba v 18:30 hodin
 


Pozvánky na akce: zde

Mobirise

Modlitba za Ukrajinu


Mobirise

Připojme se k výzvě papeže Františka i českých a moravských biskupů a modleme se v této závažné situaci za Ukrajinu:

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

Mobirise

Kostel St. Clemens

StuttgartKostel St. Clemens, Lortzingstr. 21, 70195 Stuttgart

Naše termíny:


Neděle 16.4.2023 ve 14:30 hodin - neděle Božího milosrdenství
Neděle 18.5.2023 - Nanebevstoupení Páně - pouť Hirsau a okolí (viz pozvánka dole)
Neděle 21.5.2023 ve 14:30 hodin - Májová bohoslužba
Neděle 18.6.2023 ve 14:30 hodin - neděle Srdce Ježíšova

Bohoslužba v české řeči je každou třetí neděli v měsíci
ve 14:30 hodin.


Slovenské bohoslužby:
Stuttgart: první a druhá neděle v měsíci ve 14:30 hodin (St. Clemens)
Böblingen: druhá neděle v měsíci v 16:30 hodin (Marienkirche)
Mannheim: čtvrtá neděle v měsíci v 16 hodin (Spitalkirche)
Kaiserslauten: třetí neděle v měsíci v 15 hodin (Franziskuskirche)

Spojení: U2, U9, kousek pěšky nebo jedna stanice autobusem č. 91

Mobirise
Mobirise

Kostel Herz Jezu

Frankfurt

Kostel Herz Jezu, Mathildenstr. 30, 60599 Frankfurt - Oberrad

Naše termíny
:
podle oznámení P. Andrzeje Kocha CMF.

Slovenské bohoslužby:
první, třetí (+pátá) neděle v měsíci v 15 hodin (St. Pius Kirche)

www.skm-frankfurt.de

Mobirise

 Kostel Christkönig

Norimberk - Fürth

Kostel Christkönig, Friedrich-Ebert-Straße 5, 90766 Fürth

Naše termíny:

Neděle 23.4.2023 v 15:00 hodin: 3. neděle velikonoční
Neděle 27.5.2023 v 15:00 hodin: Svatodušní vigilie
Neděle 25.6.2023 v 15:00 hodin: červnové setkání

Kancelář/Büro

Erzdiözese München und Freising
Tschechische Katholische Gemeinde
Dachauer Str. 23
80335 München

Kontakt
  • Telefon +49 (0)89 260 33 31
  • E-Mail: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
  • © 2022 Misie Nemecko Mnichov

Built with Mobirise site software