Ain Karim


Ain Karim, kde se setkala Panna Maria 
se svou příbuznou Alžbětou, je dnes malé romantické městečko, stále více
pohlcované rychle se rozpínajícím 
Jeruzalémem.

Na okraji města, na místě setkání obou žen (podle tradice zde stálo letní
sídlo Zachariáše) stojí kostel sv. Alžběty. V kryptě je možné navštívit
prastarou studnu. V areálu svatého místa jsou panely ve 42 jazycích
s modlitbou "Magnifikat - Velebí má duše Pána." Český panel je z r. 1954.

Uprostřed města (na místě Zachariášova domu, kde se Jan Křtitel narodil) je významný kostel sv. Jana. Pod kostelem je "Jeskyně narození Jana
Křtitele" s latinským nápisem: "Zde se narodil Předchůdce Páně." Původní kaple byla
vybudována již v 1. století, nahradil ji větší kostel, který byl pětkrát zničen a znovu vystavěn. Současná stavba je z r. 1885.Před kostelem je vysokou zdí obehnaný
dvůr, na kterém jsou umístěny panely
z vypalovaných glazurovaných dlaždic.
Je na nich Zachariášův chvalozpěv
"Benediktus - Pochválen buď Hospodin,
Bůh Izraele" v mnoha jazycích.
Český panel "Benediktus" (najdeme blízko brány do areálu) má rám zdobený erby Čech, Moravy a Slezska a znaky jejich diecézí. Pořídili jej a zaplatili čeští krajané v Mnichově. Věnování mnichovských krajanů se bohužel z panelu ztratilo.

Kancelář/Büro

Erzdiözese München und Freising
Tschechische Katholische Gemeinde
Dachauer Str. 23
80335 München

Kontakt
  • Telefon +49 (0)89 260 33 31
  • E-Mail: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
  • © 2022 Misie Nemecko Mnichov