Mons. Karel Fořt

Český katolický kněz a výrazná osobnost. V Mnichově se staral o české emigranty a sloužil v kostele sv. Štěpána mše v češtině. V Německu postupně vybudoval síť českých center. Řadu let pracoval jako redaktor Rádia Svobodná Evropa, kde byl známý pod jménem Otec Karel.
Zde je několik dat z jeho života:

-1921* 8. listopadu, Rožmitál pod Třemšínem dětství a mládí ve Skočicích u Vodňan, pak v Horažďovicích

-1933 Gymnasium ve Strakonicích, pak v Českých Budějovicích
12 let

-1940 vyšetřován Gestapem, krátce vězněn
19 let

-1941 nástup do českobudějovického semináře
20 let

-1942 totální nasazení ocelárna Hermann Göring Werke Linz
21 let

-1945 návrat z Rakouska, pokračování ve studiu
24 let

-1948 27. června - vysvěcen na kněze v Českých Budějovicích
biskupem Mons. Josefem Hlouchem;
ustanoven kaplanem ve Vimperku a okolí
27 let

-1950 10. července ochod přes hranice do exilu,
sběrný tábor Valka
29 let

-1951 misie v severním Alžírsku - město Bona (dnešní Annaba)
a okolí (kde působil sv. Augustin), na dovolenou jezdil
do Německa k Dr. Heidlerovi
30 let

-1960 v Africe vypukla revoluce, cizinci tam nemohli zůstat
a působit, proto P. Fořt odchází do Německa, stává se
v Mnichově na 20 let pomocníkem Dr. Heidlera
a organizuje Českou duchovní službu
39 let 

-1963 založil Českou duchovní službu v Německu
42 let

-1964 spoluzakladatel koleje Paulinum - pro studenty
z Východu
43 let

- 1968 Klub Šumava v Mnichově (pomoc novým utečencům)
47 let

-1969 získal statut národní farnosti pro Čechy a ve velkých
městech NSR (Stuttgart, Frankfurt, Freiburg,
Köln am Rhein, Hamburg...)
48 let

-1973 papež Pavel VI. jej jmenoval monsignorem
52 let

-1980 po smrti Dr. Heidlera přebírá místo redaktora
náboženského vysílání RSE, předává farnost
sv. Štěpána P. Karlu Janouškovi, zůstává dál
delegátem České duchovní služby v Německu
59 let

-1991 předává "delegátství" České duchovní služby
v Německu P. Pavlovi Kučerovi
70 let

-1995 spolu s ukončením vysílání RSE v Mnichově končí
svou 35-letou činnost pro Svobodnou Evropu
74 let


-1999 získává pro duchovní službu P. Bohuslava Švehlu
z jižních Čech
79 let

-2011 8. listopadu
90 let

-2012 28. 10. přebírá řád T. G. Masaryka za celeživotní dílo

-2014 21. 1. zemřel v kněžském domově v Českých Budějovicích
92 let

31. 1. pochován na Práchni u Horažďovic

Článek o Otci Karlovi v iDNES.cz zde
Dokument České televize - Neznámí hrdinové zde

Kancelář/Büro

Erzdiözese München und Freising
Tschechische Katholische Gemeinde
Dachauer Str. 23
80335 München

Kontakt
  • Telefon +49 (0)89 260 33 31
  • E-Mail: Tschechischsprachige-Mission.Muenchen@ebmuc.de
  • © 2022 Misie Nemecko Mnichov